Dertien centra voor basiseducatie onder één naam

Karen Hoeve, Tine Verschaeve, Brecht Carette, Besjana Tahirukaj en Annelies Vandenberghe (MG).
Karen Hoeve, Tine Verschaeve, Brecht Carette, Besjana Tahirukaj en Annelies Vandenberghe (MG).
Paul Bruneel

Open-school, Centrum voor Basiseducatie, Brugge-Oostende-Westhoek heeft een nieuwe naam, Ligo. “We blijven een Centrum voor Basiseducatie, maar de roepnaam is veranderd”, zegt Brecht Carette, educatief medewerker en medewerker communicatie en marketing.

“De naamsverandering is er gekomen doordat we met dertien centra elk een andere naam hadden, en omdat we met die centra in Vlaanderen en Brussel en de Federatie Basiseducatie een netwerk vormen, wilden we een gemeenschappelijke naam en meteen ook met een sterk merk naar buiten komen.”

De afdelingen bij ons zijn gesitueerd in Brugge, Oostende en Diksmuide, en daar wordt les gegeven aan laaggeschoolde en laaggeletterde volwassenen in de leergebieden, taal, rekenen en ICT. Het is de bedoeling dat die mensen hun kansen in de samenleving vergroten.

Digitaliseren

“Door corona heeft de digitalisering een grote sprong genomen en daardoor zijn heel wat mensen uit de boot gevallen en lopen risico op digitale uitsluiting. We proberen daarom ook al onze cursisten mee te krijgen op de digitale trein. Door corona werken we in code rood en dat betekent dat we halftijds in de les en halftijds op afstand les moeten geven. Onze mensen zijn wel heel creatief en er worden digitale oefeningen en filmpjes verstuurd. We mogen trots zijn als centrum en als sector op onze cursisten”, geeft Brecht Carette mee.

In de regio Brugge-Oostende-Westhoek waren er in 2018-2019 ongeveer 4.400 cursisten, in 2019-2020 waren dat er zo’n 3.000. Corona zorgde voor veel minder cursisten, want sommige mensen zagen het niet zitten om halftijds les te volgen en andere waren bang om ziek te worden. De leergebieden zijn Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor moedertaalsprekers, Frans en Engels voor beginners, rekenen, ICT en algemene vorming. Dat laatste houdt onder meer mobiliteit, gezondheid, theorie rijbewijs B, actualiteit, budgetteren en opvoeding in. Er wordt steeds vertrokken vanuit de leervraag van de cursisten, en de lessen worden gegeven in kleine groepjes, zodat er tijd genoeg is om in te spelen op ieders leernoden.

Brecht Carette: “In de voorbije dertig jaar hebben we een mooi netwerk opgebouwd met lokale partners: de lokale besturen, OCMW’s, VDAB, Huizen van het Kind, armoedeverenigingen, de gevangenis, Agentschap integratie en inburgering, Tweedekansonderwijs en de basisscholen.”

(PB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten