Anzegemse basisschool wordt voorbeeldschool voor ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (NV-A) wil dat scholen beter voorbereid zijn om hoogbegaafde leerlingen te begeleiden. Voor het eerst maakt Vlaanderen middelen vrij voor een expertisecentrum en 13 concrete begeleidingsprojecten voor hoogbegaafde leerlingen. De Vrije Basisschool VBA De Goede Basis (afdeling Centrum en afdeling De Verrekijker) Anzegem was bij de geselecteerden en krijgt hiervoor 31.031 euro werkingsmiddelen.

Directeur Hilde Staelens van VBA De Goede Basis, afdeling Centrum en afdeling De Verrekijker. © GV

Het gaat om een expertisecentrum van de KU Leuven Research & Development, 9 basisscholen en 4 secundaire scholen die specifiek gaan werken rond hoogbegaafde leerlingen.

“We zijn heel tevreden dat we met ons zorgproject rond cognitief sterk lerende kinderen mogen meedenken en meewerken in dit project van onderwijsminister Ben Weyts”, zegt directeur VBA Anzegem Hilde Staelens. “In een eerste fase om onze expertise te delen met de andere geselecteerde scholen en als kans om onze eigen werking nog te verfijnen en in een tweede fase om andere scholen warm te maken en te helpen om ook een werking op te zetten.”

“Voor het eerst wordt er geld vrijgemaakt om een Vlaams schoolbeleid rond hoogbegaafdheid te ontwikkelen”, zegt voorzitter van de gemeenteraad Koen Tack (N-VA). ” Ieder kind verdient de juiste begeleiding.”

Te weinig uitdaging

“N-VA Anzegem is uiteraard zeer tevreden dat de minister een school in Anzegem heeft uitgekozen om deze middelen toe te kennen”, vertelt voorzitter N-VA Anzegem Frederik Cardon.

Ongeveer twee à drie procent van de Vlamingen is hoogbegaafd. Op school voelen veel hoogbegaafde jongeren echter te weinig uitdaging. Ze missen vaak ondersteuning of de juiste begeleiding. Daardoor gaan ze niet zelden onderpresteren of voelen ze zich zeer ongelukkig. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep vaak afhaakt en geen diploma haalt, waardoor belangrijk talent verloren gaat.

Er zijn her en der initiatieven om hoogbegaafde jongeren beter op te vangen, maar tot nu ontbrak het aan een breed beleid in Vlaanderen dat zich laat voelen in het volledige onderwijslandschap. “Hoogbegaafde jongeren zijn nog te veel een vergeten groep”, zegt Weyts. “Met de Vlaamse middelen, ongeveer 500.000 euro is het de bedoeling dat de expertise inzake hoogbegaafdheid in kaart gebracht, verder ontwikkeld en breder verspreid zal worden.”

Luxeprobleem

“Als gewone basisschool hebben we er al altijd in geloofd dat wij voor alle kinderen met zorg iets moeten doen, ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong”, legt directeur Staelens uit. ” Wij streven er dan ook naar om elk kind ontwikkelingskansen te bieden via ons onderwijsprogramma, niettegenstaande we vaak moeten opboksen tegen reacties dat dit kinderen zijn met een luxeprobleem.”

“Voor de begeleiding van deze kinderen zijn wij steeds op zoek gegaan naar een gepast programma, expertise en een passende aanpak op klas- en schoolniveau. Naast het gewone klasprogramma in relatie met de andere kinderen van de klas, bieden we een programma aan waar deze kinderen gemotiveerd worden om zichzelf binnen hun denken en leren te leren kennen binnen de kracht van diversiteit als meerwaarde. In onze huidige werking sluiten hoogbegaafde kinderen één keer per week aan bij een zorgklas waar hun manier van leren gevoed wordt.”

“De opdracht die we in te vullen hebben als voorbeeldschool is om onze eigen werking in kaart te brengen. Daarna gaan de verschillende geselecteerde scholen hun werking aan elkaar en aan het expertisecentrum van Leuven voorstellen. Samen zoeken naar wat echt werkt voor deze doelgroep en dit tegen de achtergrond houden van al het wetenschappelijk onderzoek dat al gebeurd is. In een volgende periode zal ons dan gevraagd worden om scholen te helpen en te begeleiden in het opzetten van een werking. We dragen dit project met het volledige schoolteam waarbinnen een kerngroep de concrete werking behartigt. Als school zijn we blij dat er vanuit het kabinet van onderwijs eindelijk aandacht komt voor deze kinderen.”

(GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.