“Nooit problemen gehad”

In Torhout wordt er opvallend veel een beroep gedaan op mensen die door een rechter een werkstraf opgelegd krijgen. Vorig jaar ging het in totaal over 1.100 strafuren, waarvan iets meer dan de helft in De Kringwinkel (512). Daarna volgden het Diocesaan Centrum Groenhove (355) en de stedelijke kinderboerderij (120). “We hebben met de gestraften nog nooit problemen gehad”, zegt Filip Demol van de Kringwinkel.

Deze reportage maakt deel uit van ons ‘Dossier Werkstraffen in West-Vlaanderen’.

De sympathieke Filip Demol (43) uit de Revinzestraat is al bijna tien jaar de winkelverantwoordelijke van de Torhoutse Kringwinkel. Hij regelt de sociale tewerkstelling en ontfermt zich ook over de mensen die met een werkstraf het team komen versterken.

“We delen aan de vaste werknemers nooit mee wat die gestraften mispeuterd hebben”, zegt hij. “Dat zou niet verstandig zijn. Doorgaans gaat het om relatief kleine misdrijven, zoals een winkeldiefstal, heling, een caféruzie, gebruik van drugs of toedienen van slagen en verwondingen.”

Uit dichte omgeving

Wie met justitie in aanraking komt en ervoor mag kiezen om zijn of haar fout te herstellen door een alternatieve sanctie uit te voeren, komt in eerste instantie bij Halte-R terecht. Die omkaderingsdienst voor de werkstraffen kijkt dan uit naar een werklocatie waar de betrokkene zo nuttig mogelijk aan de slag kan gaan volgens zijn of haar talenten. In de regio Noord-West-Vlaanderen valt Torhout op als stad waar veel werkgestraften terechtkomen.

“De komst van die mensen heeft nog nooit tot problemen geleid”, zegt Filip Demol. “Integendeel, ze gedragen zich voorbeeldig. Sommigen schamen zich voor hun begane misstap. Sowieso stellen ze zich bijna altijd loyaal op ten aanzien van onze Kringwinkel en het team van de vaste personeelsleden. Ik heb al een gestrafte over de vloer gehad die 300 uren moest presteren. Dat deed hij door anderhalf jaar lang elke zaterdag én op zijn vrije dagen langs te komen. Zo diende hij zijn vast werk niet op te zeggen.”

Meestal wonen de gestraften in Torhout of dichte omgeving. “Ze worden begeleid door een assistent van justitie”, zegt Filip. “Onze voorwaarde is dat we maar één werkgestrafte ineens aannemen. Zo kunnen we zelf perfect toezien op de tijdelijke integratie van de betrokkene in ons team. Eerst tast ik de interesses van de gestrafte wat af en kijk dan hoe die man of vrouw het best in de Kringwinkel kan functioneren. Nogal eens zetten we hem of haar in bij het laden en lossen van de goederen.”

Begrip voor misstap

Sowieso draait de Kringwinkel op sociale tewerkstelling en dat vergt op zich al heel wat inzet en begeleiding, zeker als die mensen nog maar net in dienst zijn.

“Daar moet ik me als winkelverantwoordelijke over ontfermen”, zegt Filip. “We hebben zelf ongeveer twaalf mensen in dienst en daar komt dus af en toe een werkgestrafte bij. Daar zijn we zeker niet tegen, want vele handen maken nu eenmaal licht werk.”

Filip heeft begrip voor mensen die een kleine misstap hebben begaan en die willen goedmaken door te werken. “Zo maken ze zich verdienstelijk voor de samenleving“, zegt hij. “Veel beter dan in de gevangenis terechtkomen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.