“80% van de werkstraffen lukken bij de Groep Intro”

De Groep Intro begeleidt jaarlijks 50 à 60 werkgestraften in de regio Brugge-Oostende. 80% van de werkstraffen wordt succesvol afgewerkt.

Deze reportage maakt deel uit van ons ‘Dossier Werkstraffen in West-Vlaanderen’.

“Groep Intro is in elke Vlaamse provincie actief en bezorgt kwetsbare groepen in onze samenleving opleiding en werk“, legt coördinator Inclusief Ondernemen en Mobiliteit Hans Huyghe uit. Met kwetsbare groepen bedoelt hij zowel mensen met een mentale of lichamelijke beperking, allochtonen als werkgestraften. Groep Intro biedt een vorm van sociale tewerkstelling aan. Maar Hans Huyghe noemt dit liever inclusief ondernemen. “Gezien de drastische daling van onze overheidssubsidies moeten wij marktconforme prijzen hanteren voor de diensten die wij aanbieden.”

Klusjes

Grosso modo valt die dienstverlening uiteen in drie deeldomeinen: sociaal restaurant, klusjes voor scholen en overheden en duurzame mobiliteit. Zo heeft Groep Intro twee fietspunten en drie fietsherstelplaatsen in onze provincie, o.a. in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. Of er worden met de bakfiets pakjes aan huis gebracht.

“De werkgestraften vallen onder de cluster mobiliteit. Sommigen onder hen vervullen hun werkstraf samen met andere kwetsbare groepen in onze fietsherstelplaats, maar de meesten worden in een team van drie à acht personen, met twee begeleiders, uitgestuurd om klusjes uit te voeren”, verduidelijkt de coördinator.

Eenmaal de rechter een werkstraf ter vervanging van een celstraf uitgesproken heeft, krijgt een justitieassistent in het Justitiehuis de opdracht om een geschikte locatie te vinden voor die werkstraf.

Clean

“50 à 60 werkgestraften belanden op die manier bij de Groep Intro. Witteboordcriminelen krijgen wij niet op onze werkvloer, wel personen die veroordeeld zijn voor drugs, diefstallen en opzettelijke slagen. Om veiligheidsredenen moeten ze wel clean zijn, we willen ongevallen vermijden bij het snoeien van hagen of het verhuizen van kasten. Drugverslaafden en mensen met psychiatrische problematiek moeten eerst van hun verslaving en stoornis af zijn, vooraleer zij een werkstraf kunnen aanvatten.”

“Wij weten wat elk van hen mispeuterd hebben, maar zijn gebonden door het beroepsgeheim. Maar het spreekt vanzelf dat werkgestraften tijdens plas- of lunchpauzes aan elkaar vragen waarvoor zij hier zitten. Behalve pedoseksuele daders, die houden hun mond uit vrees om in elkaar geslagen te worden. Maar het is belangrijk dat wij dit weten. Want schooldirecteurs vragen ons vaakof er geen pedofiel tussen zit.Overigens verkiezen scholen meestal dat werkgestraften klusjes uitvoeren tijdens de weekends, als er geen leerlingen zijn.”

Weekends

“De meeste werkstraffen worden trouwens uitgevoerd in de weekends, want veel daders hebben een job en verkiezen geen vakantie te moeten nemen om hun werkstraf te vervullen. We hebben bijvoorbeeld geregeld vrachtwagenchauffeurs die een hele week international transport achter de rug hebben en op zaterdag dan hun uren komen kloppen. Het vergt een inspanning, want wie bijvoorbeeld veroordeeld werd tot 100 uren werkstraf, mag gedurende een drietal maanden elke zaterdag komen werken.”

Zinvol

“Werkstraffen zijn zinvol. Zo staan ze niet alleen stil bij hetgeen ze misdaan hebben, ze ontdekken ook dat ze bepaalde interesses en vaardigheden hebben, wat later kan uitmonden in en job en herintegratie in de maatschappij. Het is alleszins zinvoller dan enkele maanden opgesloten te worden.”

“Er zijn er natuurlijk die niet opdagen of na een lunchpauze niet meer terugkeren. Maar hen wacht dan een herroeping van de werkstraf, zodat zij uiteindelijk toch in de gevangenis belanden. Dat motiveert de meesten om het vol te houden, al staan zij niet te springen van enthousiasme.”

“De klusjes variëren : scholen vragen om lokalen te schilderen, gemeentebesturen om sportvelden te onderhouden of hagen te snoeien. ‘t Gebeurt ook dat kapotte tegels op speelplaatsen moeten hersteld worden. Voor de start van het schooljaar hebben werkgestraften de Octopuspalen aan de Brugse schoolpoorten gereinigd en stickers verwijderd.”

“Bij de Vlaamse havendagen of de Paulusfeesten worden werkgestraften door ons ingezet voor het opzetten van tenten en het plaatsen van hekkens. Iedereen kan dat, als hij wil. Al moet ik eerlijk toegeven dat wij ooit een veroordeelde dame, die ‘s nachts werkte, in minirok en op hoge hakken zagen toekomen op onze werkvloer….”

Succesvol

“Ik stel vast dat steeds meer werkstraffen succesvol verlopen. 80% van de werkgestraften rondt zijn straf positief af. Dat houdt in dat zij het volhouden en dat zij alle afspraken naleven. Het is wel al eens gebeurd dat een werkgestrafte op een werf iets wegmoffelde, maar zoiets komt toch uit en wordt aan de justitieassistent gerapporteerd. Als het vertrouwen zoek is, wordt een einde gemaakt aan de werkstraf.”

“Uiteraard worden de werkgestraften niet vergoed. De opdrachtgever moet niks betalen, maar zorgt wel voor het nodig materiaal, zoals verf. De begeleiders staan op de payroll van de Stad, die de factuur doorstuurt naar de federale overheid“, besluit Hans Huyghe.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.