Nieuwe brandweerkazerne Heuvelland mogelijk in Wulvergem

In de Hooghofstraat in Wulvergem zijn twee plaatsen geselecteerd die zouden kunnen dienen voor de nieuwe brandweerkazerne van Heuvelland. De kazerne zal onderdak bieden aan de brandweerposten Kemmel, Mesen en Nieuwkerke, die moeten samensmelten. “We hopen de bouw daarvan nog deze legislatuur te kunnen realiseren”, zegt Wieland De Meyer, schepen in Heuvelland.

Studiebureau Anteagroup ging in opdracht van de gemeente Heuvelland op zoek naar een plaatsje voor het gebouw. © EF

De gemeente Heuvelland wil een nieuwe brandweerkazerne bouwen in de Hooghofstraat, tussen de dorpskern van Wulvergem en het gehucht Het Hooghof. De nieuwe brandweerkazerne komt er na de gewijzigde wetgeving. Zo moeten er nu per oproep vijf brandweermannen en een onderofficier binnen een bepaalde tijd op de plaats van een ongeval of brand aanwezig kunnen zijn. Dat maakte het fusioneren van de brandweerposten Mesen, Kemmel en Nieuwkerke noodzakelijk. Voor de nieuwe kazerne werd een locatie gezocht, waarbij een van de parameters de interventietijd was. “Een locatie zoeken was niet zo simpel“, klinkt het bij studiebureau Anteagroup, die in opdracht van de gemeente Heuvelland op zoek ging naar een plaatsje voor het gebouw. “Er mag bijvoorbeeld geen kazerne gebouwd in een overstromingsgebied. Mooie uitzichten verstoren, is uit den boze. Het nieuw te bouwen pand moet aansluiten bij gebouwing.”

Herbestemming landbouwgrond

Na onderzoek blijkt de Hooghofstraat de best mogelijke locatie. “Zeer belangrijk voor de keuze is het halen van de norm inzake opkomsttijden. De opkomsttijd is de tijd tussen het tijdstip van de alarmering en het tijdstip van de aankomst”, klinkt het. “Volgens de wettelijke norm moet minstens 95 procent van de objecten in het interventiegebied liggen binnen een opkomsttijd van 12 minuten. Met een opkomst van 98,2 procent binnen de zoekzone Hooghofstraat wordt ruim voldaan aan de verwachtingen.”

Aanvankelijk werden er 8 plaatsen geselecteerd, waarna er na onderzoek twee worden weerhouden. Een eerste ruimte bevindt zich in de Hooghofstraat ter hoogte van het kruispunt met de Lindestraat. Een tweede optie is een stuk grond in het verlengde van het woonlint. “Beide opties liggen in landbouwgebied. Bij verandering van bestemming moet er dan elders in de gemeente landbouwgrond worden gecreëerd, een planologische compensatie. Dat is mogelijk door een woonuitbreidingsgebied te herbestemmen in het centrum van Wulvergem. Volgens de provincie is de woonbehoefte daar miniem.”

“Het zal nog een tijdje duren voor we effectief met de bouw van de kazerne kunnen beginnen”, aldus schepen Wieland De Meyer van Heuvelland. “We hopen dat dit nog binnen deze legislatuur is. Het is de gemeente die de grond koopt, de brandweerzone betaalt het gebouw. De nieuwe kazerne zal ook de MUG-dienst onderdak geven.” Voor Sandy Evrard, burgemeester van Mesen, zijn beide voorgestelde locaties een goede optie. “Onze zorg was dat het grondgebied van Mesen niet meer volledig zou worden gecoverd door de brandweer. Vanuit de Hooghofstraat is dat wel het geval. Onze voorkeur gaat uit naar locatie 5 (zie kaartje). Mesen levert trouwens nogal wat brandweermannen aan de zone: onder meer een officier, vier onderofficieren en 18 brandweermannen, waaronder 16 chauffeurs en drie ambulanciers. Het is dus goed dat er eigen brandweerlieden van Mesen aan interventies kunnen deelnemen in onze stad.”

Meer zoneverband, minder gemeenteverband

Als de nieuwe brandweerkazerne er staat, zal Heuvelland twee brandweerposten tellen, want ook Westouter blijft bestaan. Of gaat de post dan toch samen met Poperinge, zoals op een pancarte tijdens het infomoment dinsdagavond te lezen stond. “Zolang Westouter voldoende manschappen telt, blijft Westouter bestaan“, zegt Robert Van Praet, zonecommandant van brandweer Westhoek. “Dat is zo overeen gekomen. Indien anders dan gaat de post naar Poperinge, maar daar is momenteel geen sprake van.”

De commandant wijst erop dat er meer in zoneverband en minder in gemeenteverband moet worden gedacht. “Het is de bedoeling dat iedere brandweerman uit de zone een gelijkwaardige training krijgt. Ook zou het materiaal en de wagens overal identiek moeten zijn. We streven ernaar om onze mensen in andere gemeentes in te zetten. Neem bijvoorbeeld iemand die in Koksijde woont, maar werkt in Poperinge. Het zou moeten mogelijk zijn om die in te zetten bij een brand in Poperinge. We willen zelf zo ver gaan om ook mensen van buiten de zone bij ons in te kunnen schakelen. Maar dat is geen eenvoudige oefening.”

(CMW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.