Nieuw voorstel voor herinrichting kerkhof Sint-Lodewijk positief onthaald

Redactie KW

De inwoners van Sint-Lodewijk reageren heel positief op het nieuwe voorstel voor de herinrichting van het kerkhof aan de Kerkstraat. Dat bleek tijdens een druk bijgewoonde informatievergadering. Een eerste plan was vroeger afgeketst omdat het te drastisch was en er veel graven moesten verlegd worden.

Het gemeentebestuur wil al enkele jaren werk maken van de herinrichting van het kerkhof in Sint-Lodewijk. “De begraafplaats ligt er al geruime tijd niet zo fraai bij”, verduidelijkt burgemeester Claude Croes tijdens onze privérondleiding. “Er vallen heel wat open plaatsen te bespeuren. Het ziet er allemaal heel wat minder uit dan op het kerkhof in het centrum. Het was duidelijk dat er een opwaardering moet gebeuren. De doelstellingen van de herinrichting waren tweeledig: enerzijds verfraaien en anderzijds de toegankelijkheid verbeteren.”

“Twee jaar geleden hebben we met een eerste voorstel naar voor gebracht. De belangrijkste wijziging in dat voorstel was het afstappen van de twee zijgangen en die te vervangen door één centrale gang in het midden. Een ingrijpende verandering met verregaande gevolgen, want er moesten vele tientallen graven verlegd worden. Dat stuitte op heel wat kritiek van de Sint-Lodewijknaren en de nabestaanden van de mensen die er begraven liggen.”

Twee zijgangen

“Wij beseffen maar al te goed dat dit een heel gevoelige materie is. Dat voorstel kreeg geen groen licht, we hebben de bevolking gevolgd en een nieuw plan laten uitwerken. Hiervoor hebben we architect Andy Malengier uit Zonnebeke onder de arm genomen. Hij leidt een ontwerpbureau voor tuin- en landschapsarchitectuur.”

“We zijn blij in open communicatie te zijn gegaan met de bevolking”

“Het nieuwe plan is veel minder drastisch dan het eerste voorstel. De twee zijgangen blijven behouden en daardoor moet er geen enkel graf verlegd worden. Het eigentijds concept biedt volop kansen voor heropfrissing en herwaardering en werd alvast enthousiast onthaald tijdens de recente infovergadering”, aldus nog de burgemeester.

“De vernieuwde begraafplaats zal in ieder geval heel wat groener ogen. Er komen verscheidene groenelementen (bomen en struiken) bij, maar wel op voldoende afstand van de graven. Er wordt daarbij geopteerd voor bomen waarvan de wortels geen schade kunnen veroorzaken aan de graven. De grootste wijziging komt achteraan het kerkhof waar het columbarium verdwijnt en plaats maakt voor een afscheidsruimte.”

Open afscheidsruimte

“In het nieuwe ontwerp wordt afgestapt van één centraal columbarium. Het worden allemaal kubussen die verspreid zullen worden over het kerkhof. Dat verplaatsen zal allemaal op een respectvolle manier gebeuren. Alles wordt geïntegreerd over de volledige begraafplaats. De afscheidsruimte zelf zal open en van een luifel voorzien zijn. Die ruimte wordt afgeschermd met hagen zodat er met de nodige privacy en sereniteit kan afscheid genomen worden van de overledene.”

Het kerkhof zal er na de herwaardering ongeveer zo uit zien.
Het kerkhof zal er na de herwaardering ongeveer zo uit zien.© GF

“Het is ook een publiek geheim dat het kerkhof op waterzieke grond gelegen is. Ook dit wordt aangepakt door het voorzien van de nodige drainage. We zijn als gemeentebestuur blij dat we in open communicatie met de bevolking zijn gegaan. Het opgraven en verleggen van de graven lag veel te gevoelig bij de mensen. We hebben rekening gehouden met die verzuchtingen en zijn nu tot een plan gekomen dat door iedereen wordt gedragen. De werken worden volgend jaar uitgevoerd. Als alles naar wens verloopt, moet het vernieuwde kerkhof van Sint-Lodewijk met Allerheiligen een feit zijn”, besluit burgemeester Croes.

(DRD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.