Metamorfose voor Spijker en Schardauw komt dichterbij: “Tegen 2030 creëren we hier een heel nieuwe thuis”

Van een verouderde, betonnen wijk evolueert Spijker en Schardauw naar een groene, open en aangename leefomgeving.© Olaf Verhaeghe
Van een verouderde, betonnen wijk evolueert Spijker en Schardauw naar een groene, open en aangename leefomgeving.© Olaf Verhaeghe
Olaf Verhaeghe

De plannen voor de grootschalige make-over van de wijk Spijker en Schardauw krijgen verder vorm. Het gerenommeerde architectenbureau Stéphane Beel Architecten uit Gent is aangeduid als ontwerpteam voor de nieuwe gebouwen en volledige inrichting van de wijk. De eerste fase – het slopen en heropbouwen van een van de appartementsblokken – moet in 2023 van start gaan. Het hele project kost zo’n 30 miljoen euro.

Verouderde gebouwen, een ondergrondse parking die niet gebruiksvriendelijk noch aangenaam is, te veel steen en beton en een gebrek aan openheid en groen: de wijk Spijker en Schardauw oogt op vandaag weinig uitnodigend. Daar komt binnenkort verandering in want dankzij een heuse metamorfose maken de gemeente Kuurne, de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp en de Vlaamse Maatschappij voor Wonen komaf met de wijk zoals we die kennen.

Minder beton, meer beleving

In de zomer van 2019 raakte bekend dat de appartementen op Spijker en Schardauw renoveren geen optie was . Alles afbreken en heropbouwen wel. Een paar maanden later stelden Eigen Gift Eigen Hulp en de gemeente de eerste voorstudie voor de vernieuwing voor . Daarin werden de eerste krijtlijnen voor het nieuwe project duidelijk. Vijf Vlaamse architectenbureaus dienden hun kandidatuur in met een verder uitgewerkt ontwerp, maar het is het Gentse bureau Stéphane Beel Architecten die met hun voorstel de opdracht in de wacht sleept.

“Hun ontwerp sloot het best aan bij onze ideeën over duurzaam patrimonium”, schetst burgemeester Francis Benoit (CD&V). “De beperking van de betonnen voetafdruk en de focus op ontharding en groen is een sterk element. Het is duidelijk dat de architecten uitgaan van leefbaarheid en leefkwaliteit. Minder beton, meer groen, meer beleving. Met dit project maken we komaf met het negatief imago en geven we Spijker en Schardauw een nieuwe identiteit. Tegen 2030 creëren we hier samen een heel nieuwe thuis.” Naast wonen zal de nieuwe wijk ook ruimte bieden voor een mooi buurthuis en een ruime kinderopvang.

Schepenen Johan Bossuyt en Annelies Vandenbussche en burgemeester Francis Benoit (rechts) stelden samen met Renaat Vandevelde en Etienne Vancoppenolle van Eigen Gift Eigen Hulp en Karel Willems van Stéphane Beel Architecten de toekomstplannen voor Spijker en Schardauw voor.© Olaf Verhaeghe
Schepenen Johan Bossuyt en Annelies Vandenbussche en burgemeester Francis Benoit (rechts) stelden samen met Renaat Vandevelde en Etienne Vancoppenolle van Eigen Gift Eigen Hulp en Karel Willems van Stéphane Beel Architecten de toekomstplannen voor Spijker en Schardauw voor.© Olaf Verhaeghe

Concreet zullen de huidige gebouwen verdwijnen om plaats te ruimen voor in totaal 160 woonentiteiten. Maar die 160 woningen en appartementen nemen veel minder ruimte in. “We brengen de bebouwde oppervlakte terug van 57 procent naar minder dan 30 procent”, duidt Karel Willems van het architectenbureau.

“Daarnaast wordt ook de ondergrondse parking een belangrijk aandachtspunt. Die telt vandaag te veel in- en uitgangen, wij kiezen bewust voor één in- en uitgang. Door de parking ook rechtstreeks met de woningen te verbinden, wordt het bovendien een stuk gebruiksvriendelijker.” Bovengronds wordt de auto geweerd en krijgen fietsers, voetgangers en spelende kinderen voorrang. De architecten willen van de centrale openbare ruimte dan ook vooral een toegankelijke en uitnodigende plaats maken voor de bewoners.

Een toekomstbeeld voor Spijker en Schardauw.© Stéphane Beel Architecten
Een toekomstbeeld voor Spijker en Schardauw.© Stéphane Beel Architecten

Wachtlijsten

Schepen van Wonen Annelies Vandenbussche (SP.A) juicht vooral de mogelijkheden qua aanbod toe. “Met de bestaande wachtlijsten in ons achterhoofd, zetten we in op een gezonde woonmix. We proberen vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Met aandacht voor alleenstaanden bijvoorbeeld, die 46 procent van de wachtlijsten uitmaken. Zij moeten vandaag gemiddeld 2,6 jaar wachten. Maar ook voor grote gezinnen, mensen die nood hebben aan drie slaapkamers, varieert van 2,5 tot 6 jaar. Voor de heel grote gezinnen (vier slaapkamers of meer nodig, red.) was er hier op vandaag zelfs geen aanbod”, schetst ze.

De wijk Spijker en Schardauw zoals die er nu bij ligt.© Olaf Verhaeghe
De wijk Spijker en Schardauw zoals die er nu bij ligt.© Olaf Verhaeghe

Eigen Gift Eigen Hulp maakt zich sterk voor alle huurders de noodzakelijke oplossingen te vinden tijdens de bouwwerken. “In september, oktober volgend jaar starten we met de bouw van project Vlastuin aan de Generaal Eisenhowerstraat”, duidt voorzitter Etienne Vancoppenolle. “Daar zullen huurders terechtkunnen, net als in andere woningen binnen onze portefeuille. Wie dat wil, zal eens de nieuwe gebouwen af zijn, terug kunnen keren.”

Infomoment in juni

Nu de architecten zijn aangeduid, wordt verder gewerkt aan een definitief ontwerp. Dat moet tegen eind juni 2021 klaar zijn, waarna het wordt voorgelegd op een infovergadering. “Die vindt plaats op 29 juni in het gemeentehuis van Kuurne en is toegankelijk voor alle bewoners, de buurt en andere geïnteresseerden”, zegt Renaat Vandevelde, directeur van Eigen Gift Eigen Hulp. “Laten de coronamaatregelen dat op dat moment nog niet toe, dan werken we een alternatief uit.”

De make-over van Spijker en Schardauw moet in 2023 van start gaan. In een eerste fase, die zo’n twee jaar duurt, zullen 32 appartementen gesloopt en heropgebouwd worden. Later volgen nog drie gelijkaardige fases van telkens twee jaar met telkens sloop én heropbouw. Als alles goed, moeten alle bouwwerken in 2030 achter de rug zijn. Het hele project kost zo’n 30 miljoen euro.

De huidige inplanting van de wijk.© EGEH
De huidige inplanting van de wijk.© EGEH

De toekomstige inplanting: minder gebouwen, meer ruimte.© EGEH
De toekomstige inplanting: minder gebouwen, meer ruimte.© EGEH

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.