Spijker en Schardauw staat voor grote metamorfose: “Misschien zelfs nieuwe naam”

Wanneer en hoe is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat Spijker en Schardauw er niet meer zo zal uitzien. © BRU
Olaf Verhaeghe

Renoveren bleek geen optie, van nul herbeginnen wel. Hoe de Kuurnse wijken Spijker en Schardauw er in de toekomst uit zullen zien, is nog niet duidelijk. Wanneer alles af is, evenmin. Wel staat vast dat de wijk helemaal verandert. En wie weet hoort daar zelfs een nieuwe naam bij.

De gemeente Kuurne en sociale bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp hebben donderdagavond de drie grote bouw- en vernieuwingsprojecten van het sociale woonpatrimonium voorgesteld. Naast het nieuwbouwproject Vlastuin en de sloop en heropbouw van de woningen in Nieuwenhuyse en de Kasteelwijk, springt vooral het masterplan voor Spijker en Schardauw in het oog.

“De stedenbouwkundige voorstudie is gerealiseerd”, duidt directeur van Eigen Gift Eigen Hulp Renaat Vandevelde. “Begin april heeft het Gentse architectenbureau Stéphane Beel Architects de eerste krijtlijnen uitgetekend. De wijk biedt ons heel wat uitdagingen: wat kan je met de site doen, welke technische mogelijkheden zijn er, wat moet de verdeling tussen bebouwde oppervlakte en groene, publieke ruimte worden,… Allemaal vragen waar we stap voor stap een antwoord op willen formuleren.”

Meer woningen, ontwerp in 2020

De sociale woningen en appartementen op Spijker en Schardauw zijn samen goed voor een derde van het volledige patrimonium. “Maar de gebouwen voldoen niet meer aan de kwaliteitsnormen van vandaag“, aldus EGEH-voorzitter Etienne Vancoppenolle. “Na technisch onderzoek van objectieve experten bleek het vervangen en verdichten van de huidige site de meeste duurzame optie.” Geen renovatie dus, wel een volledige make-over. Met meer aandacht voor groen en een bebouwingsgraad die afneemt van 50 naar 30 procent. Wel komen er meer wooneenheden: waar dat er vandaag nog 153 zijn, schommelt dat in de huidige plannen tussen de 155 en 170 woningen.

De leden van de raad van bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp met Ludwig Van Wonterghem, Jents Debruyne, Jeroen Dujardin, voorzitter Etienne Vancoppenolle en Corry Deltour stelden samen met schepen Francis Watteeuw, burgemeester Francis Benoit en EGEH-directeur Renaat Vandevelde de drie projecten voor.
De leden van de raad van bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp met Ludwig Van Wonterghem, Jents Debruyne, Jeroen Dujardin, voorzitter Etienne Vancoppenolle en Corry Deltour stelden samen met schepen Francis Watteeuw, burgemeester Francis Benoit en EGEH-directeur Renaat Vandevelde de drie projecten voor.© Olaf Verhaeghe

Hoe de nieuwe wijk er zal uitzien, wanneer die zal klaar zijn en hoeveel de metamorfose zal kosten, is nog niet duidelijk. De sociale bouwmaatschappij schrijft nu eerst een architectuurwedstrijd uit waarop bureaus zich kunnen intekenen. “Wij gaan tegen begin volgend jaar naar een selectie van 5 à 7 architecten die binnen de voorgeschreven krijtlijnen hun ontwerp mogen indienen”, gaat Etienne Vancoppenolle verder. “Pas dan kunnen we over de concrete timing praten. Een echt bouwontwerp verwachten we pas in het voorjaar van 2020.”

Tentoonstelling voor bewoners

In het hele proces worden de huurders en bewoners nauwgezet begeleid. “We beseffen dat er een zekere ongerustheid kan spelen”, aldus de directeur van Eigen Gift Eigen Hulp. “En net daarom is het belangrijk om open en eerlijk te communiceren. “Op de meest recente bewonersraad werd de studie al uitvoerig toegelicht. Daarnaast plannen we eind september een buurtvergadering waar zo concreet mogelijk alles uit de doeken wordt gedaan. In november volgt dan nog een tentoonstelling met projectiebeelden en maquettes.”

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) ziet het grote project als een mooie kans voor de buurt en de gemeente. “Spijker en Schardauw heeft een slechte naam, maar dat is geheel onterecht. Het buurtwerk levert prachtig werk, de wijk hangt goed aan elkaar. Dit project kan de start zijn van een constructief, positief verhaal voor de buurt en haar bewoners. En wie weet zelfs met een nieuwe naam.”

Begeleiding

Schepen van Wonen Francis Watteeuw (SP.A) trad de burgemeester en de vertegenwoordigers van Eigen Gift Eigen Hulp daarin bij. “Het is belangrijk om een stevige vertrouwensrelatie te hebben. Er zal niemand op straat komen te staan, daar zorgen wij met het woonloket en de diensten van de bouwmaatschappij voor. Doorheen het hele traject gaan we iedereen zo goed mogelijk begeleiden, van bij de eerste plannen tot de verhuizing naar de nieuwe woningen. Natuurlijk zijn mensen ongerust, maar we gaan er alles aan doen om alles op een positieve manier te laten verlopen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.