Meningen verdeeld over sluiting spooroverweg Warestraat

De oppositie diende de motie in. © gf
Redactie KW

De oppositiepartijen N-VA, Vooruit, Groen en onafhankelijk raadslid Karline Ramboer hebben samen een motie ingediend voor het behoud van de spooroverweg in de Warestraat in Esen. De meerderheid wil zo snel mogelijk starten met de aanleg van een fietsverbinding tussen Diksmuide en Esen en legt zich dus neer bij de sluiting van die overweg.

Spoorwegbeheerder Infrabel wil de spooroverweg in de Warestraat sluiten. Dat past in zijn algemene visie om meer veiligheid te creëren en minder onderhoudskosten te moeten betalen. De Diksmuidse oppositie is daarmee niet akkoord.

“Het beperken van spoorovergangen kunnen we begrijpen op voorwaarde dat het alternatief niet even gevaarlijk is en dat is hier wel het geval”, spreekt Koen Coupillie (N-VA) namens de oppositie.

“Het mengen van fiets- , landbouw- en gewoon verkeer bij de Vladslostraat maakt het bijzonder onveilig. Door de overweg in de Warestraat open te houden, zal het landbouwverkeer op dat punt in de Vladslostraat verminderen. Daarnaast moet de fietssnelweg vanaf de Warestraat aan de zuidkant aangelegd worden. Daardoor zouden fietsers de Vladslostraat maar één keer moeten kruisen. De ventweg van vier meter vanaf de Vladslostraat zorgt voor nieuwe verharding in overstromingsgebied dat bovendien waardevol is. Tot slot is de sluiting een streep door het dorpsleven want de broeken zijn een geliefd gebied. Er loopt zelfs een wandelroute door die geknipt zal worden wanneer de overweg gesloten wordt. We betreuren het dat inwoners geen inspraak hebben gehad.”

Complex dossier

Schepen Martin Obin (CD&V) onderlijnt het moeilijke karakter van het dossier waar elke partij een eigen belang heeft. “Infrabel wil overwegen sluiten en werken met ventwegen als alternatief. De provincie en Vlaanderen willen fietssnelwegen zonder conflicten, de VMM legt het accent op het overstromingsgebied en ANB op de natuurwaarden in het vogelrichtlijngebied. En uiteraard heeft ook de stad haar wensen zoals beperkt omrijden en zo weinig mogelijk grondinname. Een tunnel onder de sporen is niet alleen te duur maar ook niet praktisch in een gebied dat kan overstromen. Het enige wat we kunnen vragen, is een wandeldoorsteek.”

Realisatie belangrijkste

Voor burgemeester Lies Laridon (CD&V) is het duidelijk. “Het belangrijkste is dat we een veilige fietsverbinding kunnen realiseren tussen Esen en Diksmuide. Er is een akkoord over het geheel. We kunnen daar niet één deel uithalen of we zetten het volledige project op de helling. De oplossing is misschien niet de beste maar de ‘second best option’ is beter dan niets doen. Ik zet dit belangrijke dossier niet op de helling door de sluiting van de overweg in de Warestraat.” Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) treedt haar bij. “We hebben Infrabel ook in andere dossiers nog nodig. Ik denk maar aan de tunnel voor de aanleg van de omleidingsweg.” (GUS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.