Voor het ontwerpteam werden een zestal Belgische en Nederlandse topontwerpers, met onder meer Luc Wallays (Omgeving - Antwerpen), Ward Verbakel (Plusoffice - Brussel) en Alexander Herrebout (Oto - Rotterdam), gedurende een week naar Roeselare gehaald. Zij kampeerden een week in Roeselare om in samenspraak met de buurtbewoners en andere betrokkenen te komen tot een kwalitatief en gedragen masterplan.
...

Voor het ontwerpteam werden een zestal Belgische en Nederlandse topontwerpers, met onder meer Luc Wallays (Omgeving - Antwerpen), Ward Verbakel (Plusoffice - Brussel) en Alexander Herrebout (Oto - Rotterdam), gedurende een week naar Roeselare gehaald. Zij kampeerden een week in Roeselare om in samenspraak met de buurtbewoners en andere betrokkenen te komen tot een kwalitatief en gedragen masterplan. Op maandag werden alle betrokkenen uitgenodigd om hun randvoorwaarden te definiëren. Op dinsdag en woensdag ging het ontwerpteam daarmee aan de slag, om dan het schetsontwerp op woensdagavond tijdens een tweede interactiemoment met alle betrokkenen te evalueren. Op donderdag en vrijdag werd het plan bijgestuurd volgens de opmerkingen van bewoners, om te komen tot een finaal plan dat gisterenavond werd voorgesteld.De bebouwing op deze wijk, die 270 woningen zal tellen, wordt onderverdeeld in twee woonvelden: Woonpark Ter Wallen en de Meersewoningen. In Woonpark Ter Wallen (aan de westelijke zijde) worden urban villa's voorzien in het groen vergelijkbaar, vergelijkbaar met deze in de Bornstraat in Rumbeke. De Meersewoningen staan dan wat dichter bij het centrale park - Voorkanterspark genaamd - en combineren de klassieke woonstijl met een grote interactie met het openbaar domein.Anders dan bij andere projecten, werd hier ook onderzocht hoe het ontwerp een meerwaarde kan betekenen voor de hele stad. Uit die denkoefening is uiteindelijke 'Het Beloofde Pad' geboren : een nieuwe groen-recreatieve structuur van 6 kilometer doorheen Roeselare, waarvan het project het sluitstuk vormt. Hiermee wordt meteen ook een missing link gerealiseerd voor fietsers, wandelaars en joggers die zich willen verplaatsen in Roeselare.En er werd een oplossing gevonden voor de waterproblematiek in de buurt. Door het voorzien van een nieuwe waterbuffer, die twee keer zoveel water kan bergen als het volume dat op het terrein aanwezig was bij de ergste bui. Deze extra buffer wordt uiteraard in de eerste plaats aangelegd om ruimte te geven aan het water. Maar ze krijgt een winter- en een zomerbedding en zal toch meestal droog staan. Op die momenten kan deze zone meteen ook als verbindend element fungeren tussen de nieuwe en de huidige bewoners van deze buurt.