Marktplein Beveren-aan-de-IJzer krijgt aantrekkelijke facelift

Burgemeester Gerard Liefooghe en schepen Jacques Blanckaert: “De werken zullen het dorp een pak aantrekkelijker maken.” (foto AB)©Anne Bovyn
Burgemeester Gerard Liefooghe en schepen Jacques Blanckaert: “De werken zullen het dorp een pak aantrekkelijker maken.” (foto AB)©Anne Bovyn
Redactie KW

Op maandag 4 januari starten de werken om het marktplein te renoveren. De hinder zal meevallen, zeker voor de inwoners van de Kallebeekweg die tijdens de werken afgesloten dreigden te zitten, maar door de aanleg van een tijdelijke doorgangsweg via een private tuin, toch een vlotte doorgang houden. Beveren is het enige Alveringemse dorp dat nog niet was opgefrist.

Op maandag 4 januari vatten de werken aan die het versleten en oubollig ogende Sint-Brigidaplein een veel moderner uitzicht moeten geven. In maart van dit jaar had het gemeentebestuur een infoavond voor alle geïnteresseerden gepland, maar die kon door de coronacrisis niet plaatsvinden. Op de gemeentelijke website staat nu wat uitleg en ook de plannen zijn daar terug te vinden. Wie vragen heeft, kan terecht bij de aannemer of bij schepen Jacques Blanckaert.

De werken die op 4 januari van start gaan en onder voorbehoud van tegenslag en weerverlet eind april afgerond zouden moeten zijn, omvatten drie luiken. Om te beginnen wordt het hele marktplein opnieuw aangelegd. Het grasplein rond het Heilig Hartbeeld wordt met een derde ingekort, waardoor het eigenlijke plein een stuk groter wordt. De extra ruimte wordt onder meer benut om drie nieuwe parkeerplaatsen te creëren. Het hele plein wordt in uniforme betonklinkers gelegd in plaats van het lappendeken van asfalt dat er nu ligt.”

“De hinder voor wie er woont, zal minimaal zijn”

“Omdat het plein groter wordt, zal ook de toegang naar de nieuwe wijk aan de Kallebeekweg veel gemakkelijker te nemen zijn. Alle voetpaden op het marktplein worden heraangelegd en het voetpad aan de trappen van het oud-gemeentehuis wordt verbreed. Aan de kant van het vroegere gemeentehuis verdwijnt de haag omdat de rijweg hier wat moet worden opgeschoven.

Rioleringswerken

Terwijl de bovenbouw wordt opgefrist, worden ook rioleringswerken uitgevoerd. Het afvalwater van de woningen van de Kallebeekweg gaat nu nog naar een rietveld even verderop dat in de winter echter niet functioneert omdat het onder loopt. Bedoeling is dat na deze werken dat afvalwater overgepompt wordt naar het riolenstelsel op het dorp om nadien gezuiverd te worden in de bestaande waterzuiveringsinstallatie van Aquafin op de hoek van de Lindestraat en de Kallestraat.

“De hele zone zal op een gegeven moment openliggen”, zegt schepen van Openbare Werken Jacques Blanckaert (CD&V). “Toch zal de hinder voor wie er woont minimaal zijn. De bewoners van het voormalig gemeentehuis staan immers toe dat de gemeente een tijdelijke doorgangsweg door hun tuin aanlegt. Dat maakt dat de bewoners van de nieuwe wijk met hun wagen tot bij hun woning zullen kunnen blijven rijden en dat ze via het kerkplein weg kunnen. Wij zijn die mensen daar zeer erkentelijk voor.”

Aansluiten op gasnet

Burgemeester Gerard Liefooghe geeft nog mee dat wie van de gelegenheid gebruik zou willen maken om aan te sluiten op het gasnet, dat aan Fluvius moet melden. Deze riolerings- en verfraaiingswerken zullen 322.188 euro kosten. Omdat er waterzuiveringswerken bij zijn, subsidieert de Vlaamse Milieumaatschappij de helft. Alveringem betaalt de rest. De werken zijn toegewezen aan aannemer Desot uit Boezinge. (AB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.