Agnes, echtgenote van Joseph Debouvere (90), en rasechte Elverdingse bewoont een statig herenhuis langs de Veurnseweg, dichtbij de landbouwgronden die ze als jonge boerin bewerkte en er een 80-tal koeien hield. Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren : Hugo, Donald (+), Renaat, Rik, Jos en Kathleen. Alleen Rik zette de boerenstiel verder.
...

Agnes, echtgenote van Joseph Debouvere (90), en rasechte Elverdingse bewoont een statig herenhuis langs de Veurnseweg, dichtbij de landbouwgronden die ze als jonge boerin bewerkte en er een 80-tal koeien hield. Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren : Hugo, Donald (+), Renaat, Rik, Jos en Kathleen. Alleen Rik zette de boerenstiel verder."63 jaar geleden trouwden we en namen de boerderij van familie over en in 1956 werd ik lid van de Boerinnenbond, in heel andere tijden. In 1969 werd ik bestuurslid en nam daarna het voorzitterschap over van Germaine Six", blikt Agnes terug.Samen met voorzitster Lieve De Tavernier, die in 2004 overnam van Francine Leys, en secretaris Brigitte Bertier grasduinen we even in de historiek van de vereniging.De fundamenten werden gelegd door Paul De Vuyst die in 1906 een aantal leraressen van de landbouwhuishoudschool in Alveringem wist te overtuigen een landbouwkring op te richten, een initiatief dat algauw navolging kende. In 1911 werd, in de schoot van de Belgische Boerenbond, de 'Algemeene Belgische Boerinnenbond' opgericht en werd het tijdschrift De Boerin verspreid."Na de Eerste Wereldoorlog was het ledenaantal gegroeid tot 20.000 en waren er 153 lokale afdelingen. In iedere Ieperse deelgemeente was er een afdeling. Van bij de start hadden wij ook al 110 leden. In de activiteiten stond godsdienstopvoeding centraal en was er vooral aandacht voor de typische functies van de vrouw in het landelijk leven, zoals hygiëne, om de kindersterfte op het platteland tegen te gaan, het verbeteren van de voeding, de verzorging van zuigelingen en een goede scholing voor meisjes 'op den buiten'", vertelt Agnes."De vergaderingen waren toen vooral bedoeld 'om iets te leren'. Aan ontspanning werd in die eerste periode weinig aandacht besteed , iedere bijeenkomst werd wel afgesloten met zang", weet Agnes nog.De 'professionele boerinnen' kregen later een aparte werking 'Agra', die nu vooral gewestelijk nog vormingsactiviteiten organiseert. De boerinnen vergaderden in de namiddag en pas vanaf 1966 werden er avondvergaderingen georganiseerd. In het begin startten de feestvergaderingen steevast met de mis om 7.30 uur en eindigden reeds tegen de middag."Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de aandacht naar de modernisering van de gezinswoning en wijzigde het doelpubliek van de organisatie van een loutere boerinnenaangelegenheid naar een vrouwenbeweging die zich openstelde voor alle landelijke vrouwen. Naast voordrachten was er ook plaats voor een leuke babbel met koffie. Er werd ook al eens een zang- of toneelvoorstelling georganiseerd.""Het driemaandelijkse Bestuursblad kreeg zelfs een katern over ontspanning. Creatief bezig zijn, sport, uitstappen, gezinsactiviteiten en kookinitiatieven werden de belangrijkste activiteiten, die plaatsvonden in de Engel, het zaaltje achter 't Suikerfabriekje, de Bollemeers, de parkzaal en de voorbije jaren steevast in het nieuwe OC Den Elver.""Ik weet nog precies hoeveel een gezinsactiviteit opbracht", lacht Agnes, "een hele som die we mooi verdeelden onder de jeugdvereniging, de Landelijke Gilde en onze bond."De vieringen ter gelegenheid van 25 jaar, 50 jaar en 75 jaar bestaan van de vereniging waren ongetwijfeld hoogtepunten in de rijke geschiedenis.""In 1970 telde de landelijke organisatie 135.397 leden en 1171 afdelingen en in 1971 kwam de naamsverandering, waarbij de organisatie werd hernoemd in Katholiek Vormingswerk 'voor' en later in 1975 'van' Landelijke Vrouwen, KVLV dus. In de jaren 90 bereikte het ledenaantal een hoogtepunt maar de meerderheid was niet meer in de landbouw actief en we werden de grootste vrouwenbeweging in Vlaanderen, omgetuned naar 'Vrouwen met vaart' in 2005.""Op vandaag telt onze afdeling nog een 120-tal leden, waarvan heel wat jong volk en nog een 20 à 25 'echte' boerinnen", vertelt secretaris Brigitte Bertier."Het eeuwfeest vindt plaats op zondag 15 maart. Na de dankviering om 11 uur met wijding van de nieuwe Ferm-vlag, opgeluisterd door de plaatselijke harmonie Sint-Cecilia, het mannenkoor van Elverdinge en een drietal zangeressen, trekken we in stoet naar Domein de Lissewal voor de receptie, het feestmaal en ontspanningsnamiddag met doorlopende fotoreportage over allerhande activiteiten van 100 jaar KVLV- Ferm", legt voorzitster Lieve De Tavernier uit."Dit wordt meteen het afscheid van vijf bestuursleden. Voorzitster Lieve en secretaris Brigitte alsook Rita Gheldof, Ann Metsu en Annemie Verplancke nemen na heel veel actieve jaren afscheid als bestuurslid. Gwendolien Verhelst wordt de nieuwe voorzitster en samen met het vernieuwde bestuur neemt ze onze taken over. We zijn ervan overtuigd dat wij Ferm in goede handen achterlaten", besluiten Lieve en Brigitte. (RLa)