Kortemark krijgt nieuwbouw Burger en Welzijn.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 19 december stelden burgemeester en schepenen de plannen voor die ze deze legislatuur nog hebben met de zorgsite ,die zich uitstrekt langsheen Hospitaal- en Ichtegemstraat, gaande van een nieuwbouw Burger en Welzijn tot de nieuwe BKO op de site staatsschool.

In de nieuwbouw komt de volledige dienstverlening van de dienst bevolking en burgerlijke stand te zitten, alsook het Sociaal Huis en consultatiebureau van Kind en Gezin. Het bestaande gebouw gaat vermoedelijk in maart 2017 tegen de vlakte en in juni starten de bouwwerken van het moderne bouwwerk, waar de ontmoetingsfunctie tussen mensen centraal komt te staan. Het kostenplaatje bedraagt 1,8 miljoen euro, terwijl er hiervoor ook 625.000 euro subsidie voorzien is. Op de voormalige site staatsschool komt een nieuwe BKO met plaats voor 78 kinderen tijdens de piekmomenten, alsook 22 sociale woningen van De Mandel. Daarnaast worden een 11-tal percelen bouwgrond er te koop aangeboden. De nieuwe BKO zal zo’n 680.000 euro kosten.

Thuiszorgpremie

OCMW-voorzitter Christine Logghe (CD&V) lichtte uitvoerig toe wat de plannen zijn in verband met de thuiszorg- en andere sociale premies. De gemeente besliste om de thuiszorgpremie niet te wijzigen en dus niet uit te breiden naar alle leeftijden of naar alle mensen met een beperking, maar exclusief te behouden voor 65-plussers. De uiteenzetting van Christine Logghe kon rekenen op een applaus van Mark Pollentier. “Mooi afgelezen, mevrouw de schepen. Maar alles wat sociaal is, wordt hier afgewimpeld naar het OCMW. Maanden worden we aan het lijntje gehouden en nu is het opnieuw weer moeilijke materie, die verschoven wordt naar de volgende legislatuur. Als tijdens deze legislatuur ons mensen zullen ontvallen die recht hebben op deze premie, dan hoop ik dat ik jullie gezichten niet zie bij het afscheid.”

Met deze woorden, stapte hij op en verliet de raadszaal met slaande deuren.

(JDK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.