https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Joris Vande Vyvere uit Tielt nieuwe voorzitter Boerenbond West-Vlaanderen

© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Redactie KW

Jos Dobbels uit Kortemark tot ondervoorzitter

In 2017 maakten alle structuren – van de lokale bedrijfsgilden (per fusiegemeente) tot de regioraden – een bestuursvernieuwing door. Vrijwilligers gingen het engagement aan om met elkaar en met anderen in dialoog te treden rond land- en tuinbouw, maatschappij en ondernemerschap.

Dit vijfjaarlijks vernieuwingsproces werd afgerond met de samenstelling van een nieuw provinciaal bestuur Boerenbond West-Vlaanderen. Acht mensen namen afscheid, waaronder provinciaal voorzitter Luc Messely. Maar er kwamen ook 8 nieuwe mensen bij om dit team van 21 boeren-bestuurders te versterken.

15 van hen worden rechtstreeks verkozen uit de 6 regioraden (Brugge, Tielt, Kortrijk, Veurne-Oostende-Diksmuide, Ieper, Roeselare), KVLV-Agra en Groene Kring hebben elk 1 vertegenwoordiger. Samen met 4 West-Vlamingen die vanuit hun bedrijfssector verkozen zijn in het Hoofdbestuur vormen zij het provinciaal bestuur.

Het nieuwe bestuur verkoos Joris Vande Vyvere uit Tielt tot voorzitter en Jos Dobbels uit Kortemark tot ondervoorzitter. Joris is al jaren actief in de Boerenbondstructuren vanuit de lokale bedrijfsgilde. Hij was ondervoorzitter van Regioraad Tielt en de afgelopen vijf jaar ook provinciaal bestuurslid. Joris is een actieve landbouwer en baat een melkveebedrijf met akkerbouw uit in Tielt. Zijn betrokkenheid bij de stiel, maar ook zijn open geest over de sectoren heen, kenmerken Joris als een geknipte vertegenwoordiger van de landbouw.

Alle vormen van land en tuinbouw blijven in Vlaanderen hun meerwaarde hebben

Als provinciaal voorzitter zetelt Joris ook automatisch in het Hoofdbestuur van Boerenbond, waar hij de provincie West-Vlaanderen vertegenwoordigt en de items verdedigt die in het provinciaal bestuur besproken worden.

“Een maatschappij zonder landbouw is een saaie maatschappij. Alle vormen van land en tuinbouw blijven in Vlaanderen hun meerwaarde hebben”, zegt kersvers provinciaal voorzitter Joris Vande Vyvere.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.