Jeroom Vandewalle (78) neemt afscheid van Ondernemend Rumbeke

Jeroom Vandewalle was bijna 40 jaar bestuurslid bij Ondernemend Rumbeke. © Stefaan Beel
Redactie KW

Jeroom Vandewalle (78) heeft beslist om na bijna 40 jaar als trouw bestuurslid te stoppen bij Ondernemend Rumbeke. “Mijn houdbaarheidsdatum is verstreken”, lacht Jeroom. Voor ons voldoende reden om hem in zijn appartement in de Koningsstraat op te zoeken voor een boeiend gesprek over het wel en wee van de Rumbeekse en Oekense Middenstand (ROM), in maart 2020 verveld tot Ondernemend Rumbeke (OR).

“In 1983 werd ik door bakker Edwin Parrein, een van de stichters van de ROM in september 1978, gevraagd om in het bestuur te komen”, begint Jeroom te vertellen. Ik was toen directeur van de Bank van Roeselare in Rumbeke en dus vertrouwd met het leven in de gemeente. Dat was de start van vele jaren actief meedenken en meewerken aan de vereniging van Rumbeekse en Oekense commerçanten. In die tijd waren de activiteiten voornamelijk gericht op het winkelgebeuren en het doel van de ROM vooral gefocust op verkoopstimulerende acties zoals: de eindejaarsactie, de paasactie, deelname aan de Dag van Klant, de lentebeurs, de kerstanimatie op en rond het Kerkplein, de ROM-feesten, de speelmarkten, en de laatste jaren het glossy eindejaarsmagazine ‘Rumbeke leeft!’ en uiteraard de kerstmarkt.”

Pioniers

“Graag vermeld ik de pioniers die in 1978 aan de wieg van onze vereniging stonden: Jan Donck, Michel Delaere, Edwin Parrein, Marcel Croes, Bart De Man, Noël Depuydt en Arnold D’haene. De eerste voorzitter Noël gaf de voorzittershamer door aan Gerda Molenaers en zij op haar beurt aan Bart De Man. Twee voorzitters zijn recent overleden: Noël op 27 september 2020 en Bart op 4 april 2021. In 1987 werd ik met applaus op alle banken secretaris/penningmeester, in 1996 heeft Philip Debeuckelaere de taak van secretaris overgenomen, maar ik bleef de penningen van de ROM tot in 2014 beheren. Johan Desmet volgde me op, nu is Marc Dubois penningmeester. De jaren voor en kort na de eeuwwisseling was secretariaatswerk een hele opgave met veel schrijf- en kopieerwerk plus het verzendklaar maken van de correspondentie naar de leden, nu gaat alles veel vlotter en sneller dankzij de digitale hulpmiddelen.”

“Ik bewaar de beste herinneringen aan de vele eindejaarsacties met de trekking in de begindagen van het nieuwe jaar met tientallen prijzen in natura, ooit met veel zorg uitgestald in de vitrine van ’t Casteelken. Ik herinner me nog levendig dat ik een mooie prijs, een aankoopbon ter waarde van 70.000 frank (1.750 euro, red.) van Sportline, aan de winnaars aan huis mocht overhandigen. Een hoog bejaard echtpaar had gewonnen. Ze wisten nauwelijks wat sportmateriaal was”, lacht Jeroom. We hebben in allerijl een oplossing gezocht en hebben hen, dankzij de familiale band Sportline-Decruy meubelen bezorgd, iedereen content. Ook het versieren van het Kerkplein met eindejaar was vaste prik. Lichtslingers vanuit de kerktoren, lampenslingers in de bomen overal affiches van eindejaarsactie, muziek op het Kerkplein en in de belendende straten. Gelukkig kunnen we nu voor dat soort feeërieke kerstversiering rekenen op de stad. In die periode waren er veel meer winkels dan nu, op het hoogtepunt hadden we een honderdtal betalende leden.”

ROM zoekt tweede adem

“Maar elke vereniging kent ups en downs, in 2018 zaten we in een dip, er was minder initiatief, minder animo bij het bestuur, kortom er was een zekere moeheid en een tekort aan nieuwe bestuursleden, die voor frisse, vernieuwende ideeën konden zorgen. We stelden bovendien vast dat Rumbeke sterk groeide, dat de regio evolueerde, net als het ondernemerschap. Door het internet en sociale media volstaan de oplossingen van het verleden niet meer om in de toekomst het verschil te blijven maken, analyseerden we in het bestuur. Er is meer afstand tussen de ondernemer en de klant, die bovendien veel beter en sneller geïnformeerd is. De sterke groei van het aantal inwoners in Rumbeke-Oekene, momenteel 16.000 inwoners of 23 procent meer dan in 2000, is dan weer een opportuniteit. Ook de bouw van het nieuwe ziekenhuis AZ Delta betekent nieuwe kansen voor ondernemers die zich in de regio willen vestigen.”

Ondernemend Rumbeke

“Het huidige bestuur van de ROM, onder leiding van voorzitter Hans Dewulf, zaakvoerder van bouwstock Dewulf, zag in dat deze uitdagingen en opportuniteiten een andere aanpak vereisen. Stefaan Parrein van Bullet Point, kinderverzorgster Iveline Vinckier en slager Koen Foulon werden als bestuurder verwelkomd en zorgden mee voor een nieuwe dynamiek. De vereniging gaat voortaan door het leven als ‘Ondernemend Rumbeke’. Tijdens de kick-off op donderdag 12 maart 2020 werd duidelijk dat het om meer gaat dan alleen een nieuwe naam en een nieuw logo. Waar de vereniging er vroeger vooral voor winkeliers was, ligt de focus nu op alle lokale ondernemers, een 80-tal onder hen is reeds lid. Het hoofddoel blijft nog steeds het stimuleren van de lokale economie, maar Ondernemend Rumbeke wil meer. OR wil de contacten tussen zijn leden versterken en optreden als aanspreekpunt voor andere organisaties en overheden. Er wordt ook ingezet op meer visibiliteit voor de lokale bedrijven en winkels. Het ontwikkelen van een nieuwe website met aparte infopagina’s per onderneming is uitstekend. Ik ben bijzonder blij met deze ingrijpende, maar noodzakelijke vernieuwing. Gezien mijn leeftijd en de vele jaren als actief bestuurslid, secretaris en penningmeester op de teller heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten. Ik ben bijzonder dankbaar dat ik samen met de collega’s heb kunnen meewerken aan de groei en bloei van de organisatie en ik wens de huidige bestuursploeg alle succes met de verdere uitbouw van OR”, besluit Jeroom, die nu meer tijd zal besteden aan onder andere zijn drie kleinkinderen: Nora, Lou en Lea.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.