Intentieverklaring voor onroerenderfgoedrichtplan ondertekend

© (Foto Regi)
Redactie KW

In het prachtig beschermd kasteel Drie Koningen, waar ooit de 72 kunstweekends plaats grepen, en onder het oog van eigenaar Harald van Outryve d’Ydewalle, heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA) de intentieverklaring voor de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen ondertekend.

Hij deed dat samen met de Voorzitter van het landschapspark Bulskampveld, gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit), gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), bevoegd voor erfgoed en toerisme en burgemeester van Beernem Jos Sypré (CD&V), waarna een officiële ondertekening gebeurde door alle partners.

“Het Bulskampveld is een proeftuin voor toekomstvisie historische landgoederen”, aldus de minister. “Historische landgoederen staan onder zware druk en worden geconfronteerd met een heleboel uitdagingen. Het gaat niet alleen over de kasteeldomeinen zelf met hun rijke geschiedenis, maar ook over de omliggende bossen, landbouwgronden en open natuur. Deze onderdelen vormen samen één multifunctioneel geheel dat eveneens een ruimtelijke samenhang vertoont. Samenwerking vormt de sleutel tot succes en ik wil de eigenaars van landgoederen helpen om antwoorden te vinden op de uitdagingen waar ze voor staan. Dit onroerenderfgoedrichtplan is daarvoor een geschikt instrument. Dit plan bouwt verder op het Europese Interregproject Innocastle. Dit onderzoeksproject bekijkt hoe beleid kan bijdragen tot een toekomstgerichte ontwikkeling van landgoederen in hun ruime omgeving. Voor Vlaanderen zijn HOGENT/KASK en de provincie West-Vlaanderen betrokken. Zij zijn samen met het agentschap Onroerend Erfgoed ook de initiatiefnemers van het onroerenderfgoedrichtplan”, aldus de minister, die het landschapspark Bulskampveld een goed voorbeeld vindt van een gebied waar historische landgoederen hun stempel drukken op het hedendaagse landschap.

Van daaruit engageren de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Aalter, Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene zich om de visie mee vorm te geven. Zij krijgen ondersteuning van regionaal landschap Houtland en Polders en de onroerenderfgoeddiensten Raakvlak, Radar en Meetjesland. De minister benadrukt dat het de ambitie is om oplossingen aan te reiken die relevant kunnen zijn voor historische landgoederen in heel Vlaanderen.

Schatkamers

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe vindt dat onze provinciedomeinen onze kroonjuwelen zijn, maar West-Vlaanderen heeft ook nog andere schatkamers, zoals de prachtige fiets- en wandelpaden langs oude spoorroutes. “Landschapszorg, biodiversiteit, landschappelijk erfgoed, groen in de steden, zijn thema’s die ik vorm wil geven. Educatie is in dit beleidsdomein een van de sleutelwoorden”.

Sabien Lahaye-Battheu had het vooral over de verhalen die het Brugse Ommeland omkaderen. “De natuur van het Brugs Ommeland nodigt uit tot het connecteren met de omgeving. Verhalen hebben de streken meer vorm gegeven. Het Brugs Ommeland moeten we nog meer in de kijker zetten. Erfgoed en ruimte nodigt samen met natuur ten volle uit om het toerisme te promoten.”

Burgemeester Jos Sypré stelde dat kastelen en landgoederen niet weg te denken zijn uit ons historisch patrimonium. “Ze hebben de streek op een zeer goede wijze gevoed. Beernem is een erfgoed-gemeente en daar zijn we fier op. Het kasteel Drie Koningen fungeerde als motor van het Vlaams cultureel leven”.

Na deze ondertekening van de intentieverklaring starten de partners met de visievorming. Dit zal gebeuren via workshops met belanghebbenden. Tegen 2023 wil men komen tot een aantal gedragen ambities voor een toekomstgerichte ontwikkeling van historische landgoederen. Na goedkeuring door de Vlaamse Regering worden die ambities dan omgezet in een actie programma. Dit zal gerealiseerd worden door het agentschap Onroerend Erfgoed in samenwerking met de partners van het onroerenderfgoedrichtplan. (Regi)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.