Illegaal uitgezette patrijzen ontdekt in Houtem, strafonderzoek naar jagers

In de graslanden rond Houtem bij Veurne en De Moeren werden een week geleden jagers betrapt die patrijzen hadden uitgezet. Een vijftal vogels werden opgesloten in twee kooien om de 30 andere dieren in de buurt te houden, zodat die later afgeschoten konden worden. “Deze praktijk is verachtelijk”, zegt Rowena Vanroy van Animal Rights.

© JH

Er loopt een strafonderzoek naar een of meerdere jagers uit de buurt van De Moeren nadat vorige week vrijdag strafbare praktijken werden vastgesteld. In de uitgestrekte weiden en akkers tussen de, jammer genoeg toepasselijk, Jagersstraat en de Middenweg, werden toen twee kooien ontdekt met daarin vijf opgesloten patrijzen. De dieren waren bijzonder angstig. In de onmiddellijke buurt vloog een grote groep van een dertigtal patrijzen rond. De dieren bleken allen te zijn gekweekt door jagers die ze daarna gingen uitzetten.

Wanpraktijken moeten stoppen

“Het gaat om een verachtelijke praktijk”, zegt Rowena Vanroy van Animal Rights, die op de hoogte werden gebracht. “Volgens een telling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is de populatie patrijzen sinds 2017 met liefst 56% afgenomen. Er zouden in Vlaanderen minder dan 5.000 broedparen zijn. Er zijn dus veel minder wilde patrijzen te vinden en die zijn ook minder makkelijk af te schieten. Daarom kweken sommige jachtgroepen die patrijzen zelf. Vervolgens gaan ze die uitzetten. Enkele vogels blijven in kleine, afgesloten kooien en een grote groep wordt los gelaten. Die dieren blijven instinctief in de buurt. Vervolgens gaan de jagers enkele dagen later de grote groep gaan afschieten. Die zijn ook veel makkelijker te schieten. Jacht puur voor het plezier dus. Dit is illegaal en deze wanpraktijken moeten echt stoppen. Het is simpelweg verachtelijk.”

Strafonderzoek kan leiden tot celstraffen

Een inspecteur van Natuurinspectie ging ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Omdat illegaal gekweekte vogels wettelijk gezien niet mogen herplaatst worden, werden de dieren afgemaakt. Dat betreurt Animal Rights. Natuurinspectie heeft een onderzoek geopend en er zou zelfs een huiszoeking geweest zijn bij een verdachte. “Omdat dit een lopend strafonderzoek is kan ik daar niets over melden”, zegt celverantwoordelijke bij Natuurinspectie Sven Vrielynck. “Wij maken onze bevindingen over aan het parket.”

De jagers kunnen vervolgd worden voor twee misdrijven. Enerzijds is het een misdrijf om niet geringde-patrijzen conform het soortenbesluit te houden en anderzijds is het een jachtmisdrijf om patrijzen uit te zetten en af te schieten. Er kunnen geldboetes tot zelfs celstraffen op staan als de zaak naar de rechtbank wordt verwezen. Voor een goed begrip: de jacht op wilde patrijzen is wel degelijk toegestaan tussen 15 september en 15 november. “Maar hier zijn wij woedend om, gelet op het geringe aantal broedparen in Vlaanderen. Daarom organiseren we op 24 oktober in Brugge hier een statische demonstratie tegen.” Animal Rights wil dat de patrijs van de lijst van jachtwild wordt geschrapt.

(JH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.