Huisartsen, apotheken en verplegers worden gebundeld in 60 eerstelijnszones

Redactie KW

Alle Vlaamse huisartsen, apothekers, thuisverplegers, psychologen en welzijnswerkers worden gebundeld in zestig eerstelijnszones. Het is de bedoeling dat de zorg- en hulpverleners nauwer gaan samenwerken.

De zones zullen bestaan uit 75.000 tot 125.000 inwoners. Van de 308 Vlaamse gemeenten hebben er al 245 een plaats gevonden in 49 zones. Het gaat om de gemeenten die vorig jaar positief hebben gereageerd op de projectoproep voor de vorming van eerstelijnszones. De resterende gemeenten zullen de komende maanden aansluiten of een eigen samenwerking vormen.

Binnen de zone is het de bedoeling dat er meer kennis wordt uitgewisseld, gesteund door het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. De Vlaming mag volgens Vandeurzen betere zorg en meer betrokkenheid verwachten.

Acht transitiecoaches

Elke zone moet nu starten met het uittekenen van een inhoudelijk project. Daarvoor worden ze ondersteund door acht transitiecoaches, die onder meer de samenwerking met de lokale besturen moeten regelen. Elke goedgekeurde eerstelijnszone krijgt ook een projectsubsidie van 12.000 euro.

Op termijn moeten de zones een eigen Zorgraad oprichten, met vertegenwoordigers van verschillende zorgdisciplines en de lokale overheid. Die raden zullen blijvend het initiatief nemen om de samenwerking in de zone te versterken.

(Belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.