Het Kenniscentrum van Westtoer berekende dat bijna de helft van de 789.500 bezoekers in 2014 uit het buitenland kwam. Het aantal buitenlandse bezoekers nam toe met 52% tot 353.200. Zij maken 46 % uit van het totaal. De Britten blijven de belangrijkste groep met 231.000 bezoekers of 65% procent van alle buite...