Gratis open leercentrum voor wie met leervraag zit

Het Huis van het Leren met Steven Leenknegt, gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu en verantwoordelijke Kelly Leblon.© EF
Het Huis van het Leren met Steven Leenknegt, gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu en verantwoordelijke Kelly Leblon.© EF
Stefaan Dehaerne
Stefaan Dehaerne Medewerker KW Westhoek

De coronapandemie legt de pijnpunten in onze maatschappij bloot. Zo bleken heel wat jongeren en volwassenen geen toegang te hebben tot computers en/of een kwaliteitsvolle internetverbinding. Huis van het Leren wil van dit momentum gebruikmaken om mensen die dat willen digitale kansen en leerondersteuning te geven, onder meer in Ieper.

Huis van het Leren begeleidt met zijn deelwerking ‘Leerwinkel’ jaarlijks meer dan 1.000 volwassenen in het levenslang leren. Kelly Lebon, Huis van het Leren-coördinator: “Om de kansen op een succesvol leertraject te optimaliseren, willen we in open leercentra een veilige omgeving bieden waar volwassenen die dat wensen digitale hulp en leerondersteuning kunnen krijgen.”

“Daarvoor richten we binnen het Interreg 2zeeën-project Siree laagdrempelige, openbare computerruimtes in waar volwassenen computers kunnen gebruiken om opdrachten te maken, te studeren of iets op te zoeken. We voorzien hier zowel digitale assistentie als leerondersteuning.”

“Concreet gaan vanaf eind maart drie open leercentra van start, rekening houdend met de huidige coronamaatregelen. In Ieper kunnen we terecht in het ondernemerscentrum van POM West-Vlaanderen in de Grachtstraat 13. Ook in Kortrijk en Roeselare komt er een gelijkaardig initiatief.”

Leercultuur en -goesting

Deze open leercentra passen binnen het relanceplan van de provincie West-Vlaanderen, waarin gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu zich engageert om computers en toebehoren ter beschikking te stellen aan open leercentra. Kelly Lebon: “Onze provincie schonk 20 computers aan Huis van het Leren waardoor we al op korte termijn van start kunnen gaan met deze open leercentra.”

“Op langere termijn hebben we de ambitie te evolueren tot open leerhuizen, waar jong en oud terechtkunnen met leervragen en leernoden, waar men getriggerd wordt door het levenslang leren. Huis van het Leren wil leercultuur en leergoesting stimuleren binnen een breed partnerschap. Het zou mooi zijn als men hierdoor dan kan doorstromen naar het regulier opleidingsaanbod.” Is er dan geen kritiek van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO)? “Nee, de vraag komt zelfs deels vanuit deze CVO’s.”

Laagdrempelig

Kelly Lebon verduidelijkt: “Het verschil zit erin dat wij een neutrale, netoverstijgende organisatie zijn. Wij willen ook volwassenen bereiken die bijvoorbeeld bij Syntra, VDAB, Vormingplus, Argos, … een traject volgen of die net nog geen traject volgen. Daarnaast zijn er bij ons geen toelatingsvoorwaarden om gebruik te maken van de computers.”

“Wij gaan ook leernoden detecteren, mensen oriënteren en individuele trajecten opstellen in de hoop dat deze personen in het reguliere opleidingsaanbod terecht komen. Ze kunnen er in Ieper op dinsdag terecht van 9 tot 16 uur om een onlineles te volgen, een opdracht te maken, maar evengoed om gewoon iets op te zoeken.”

“Er zal één medewerker ( Steven Leenknegt, red. ) aanwezig zijn in dit open leercentrum. We hebben op dit moment vijf computers ter beschikking. Dat aantal kan nog uitgebreid worden. We proberen zo laagdrempelig mogelijk te werken naar kansengroepen toe, maar studenten die een herexamen hebben en dreigen uit te vallen, zijn ook zeker welkom. Het is bovendien volledig gratis en onbeperkt in de tijd.”

Het Huis van het Leren in de Grachtstraat 13 in Ieper is wekelijks open op dinsdag van 9 tot 16 uur.

Info: Kelly Lebon, 0474 25 73 60.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.