Protest tegen opvulling en verkaveling Beekvallei in Rumbeke

Op de foto herkennen we Johan Bostoen, Piet Desmet, Chris Dewulf, Philippe Deprez, Ria Wyffels, Mieke Soete en Peter Hantson. (foto SB)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Op de foto herkennen we Johan Bostoen, Piet Desmet, Chris Dewulf, Philippe Deprez, Ria Wyffels, Mieke Soete en Peter Hantson. (foto SB)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Koen Kerkaert
Koen Kerkaert Medewerker KW

Op de hoek van de Oekensestraat en de ring protesteerde Natuurpunt tegen de opvulling en verkaveling van de beekvallei langs de Babilliebeek.

“Als stad moeten we voorbereid zijn dat ons klimaat door de stijging van CO2 steeds natter, droger en heter wordt”, vertelt Peter Hantson van Natuurpunt Mandelstreke. “Deze laatste natuurlijke vallei van 7 hectare langs de Babilliebeek is een goedkope waterbuffer. Ze werd deels zonder vergunning opgevuld en in de toekomst wordt ze verkaveld. Alles binnen de ring moet blijkbaar onder het beton. De flessenhals van de opgevulde Mandelvallei maakt de Roeselaarse situatie nog problematischer.”

“Deze laatste natuurlijke vallei van 7 hectare langs de Babilliebeek is een goedkope waterbuffer”

“Vernietiging, versnippering en verontreiniging van leefgebieden, zijn in België de belangrijkste oorzaken van het biodiversiteitsverlies wat door het opvullen en verkavelen duidelijk wordt geïllustreerd”, zegt Pieter Desmet van Leefmilieu Roeselare. In de Blue Deal van Zuhal Demir staan zeventig werkpunten met zes sporen. “Eén ervan is dat we terug meer natte natuur moeten aanmaken. De laatste 50 jaar is 75 procent daarvan verdwenen. Er moeten terug moerassen en vennen komen en dit kunnen we in deze beekvallei zeker waarmaken. De 2 hectare groen die de stad van plan is te creëren in deze vallei is lang niet voldoende.”

Geïntegreerd project

“We stellen een geïntegreerd project voor dat aandacht heeft voor klimaat, biodiversiteit, het sociale aspect en toerisme. Stad Roeselare kan de woonuitbreidingszone opnieuw herbestemmen door middel van een groen RUP dat al die functies verenigt”, zegt Peter. “Deze vallei helpt de stad leefbaar te houden. Het heeft een grote natuurwaarde én is historisch erfgoed. Deze lage weiden overstromen bij hevige regenval en helpen zo om wateroverlast elders in de stad te voorkomen. Omdat dit gebied zo laag ligt, krijgt het water de kans om er in de bodem te dringen en omdat het zo waterrijk is, dempt het de temperatuur tijdens hittegolven. Het is de enige plek binnen de ring waar je nog oude vochtige hooilanden vindt met bijzonder plantensoorten. Zeldzame broedvogels maken er hun nest. De torenvalk komt er jagen en je vindt er hout- en watersnippen. Dit gebied moet absoluut beschermd worden. Het is belangrijk voor de fysieke en psychische gezondheid van iedereen.”

Voorstellen

“De opvullingen uitgraven en de westelijke historische weide van ongeveer 3 ha restaureren in zijn oorspronkelijke situatie is een noodzaak”, aldus Pieter. “Dit geldt ook voor de recente dumping van aarde en grote hoeveelheden plantenmateriaal in de oostelijke weiderand. Het water van de verkaveling kan afgevoerd worden naar de beekvallei en niet naar de riolering. Waterinsijpeling naar het grondwater kan versterkt worden wat ook het hitte-effect van de nieuwe verkaveling tegenwerkt. Een groen- en geluidscherm langs de Oekensestraat voorzien en eindelijk werk maken van waterzuivering van de Babilliebeek. Ecologische restauratie van de aanwezige poelen in functie van de bescherming van aanwezige amfibieën, van de Plaatsebeek en in samenwerking met KMO-bedrijven de groene bufferzone aan de overzijde van de Babilliebeek versterken. Wij stellen voor om een nieuwe functie te geven aan de historische boerderijgebouwen en de fietsverbinding langs de vallei creatief in te vullen. Misschien is een architectuurwedstrijd voor een drietal paalwoningen op de N-rand van de westelijke lage weide wel een inspirerende mogelijkheid.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.