Jozef Verplaetse was een bekend figuur in Zulte. Hij was meer dan 30 jaar gemeentesecretaris en daarnaast ook actief als Egyptoloog en letterkundige. Zijn nicht Zuster Cecile ...

Jozef Verplaetse was een bekend figuur in Zulte. Hij was meer dan 30 jaar gemeentesecretaris en daarnaast ook actief als Egyptoloog en letterkundige. Zijn nicht Zuster Cecile Six vond het dan ook belangrijk dat de archiefstukken weer naar Zulte kwamen.Schepen van Cultuur Michaël Vandemeulebroecke overhandigde het archief aan Luc Voet en Willy Nachtergaele, die de geschied- en heemkundige kring Zulte vertegenwoordigden. "We vertrouwen deze waardevolle documenten graag toe aan de geschied- en heemkundige kring, die de documenten zullen beheren als een goede huisvader", zegt schepen Vandemeulebroecke.Het archief omvat onder meer brieven, twee toneelstukken en wenskaarten met pentekeningen van Jozef Verplaetse. De geschied- en heemkundige kring nam het archief met plezier in ontvangst en wijdde al een artikel aan deze schenking. Je vindt het op www.heemkunde-zulte.be.