Gaston Vanpeteghem (62) werd geboren op 22 februari 1957. "Ik ben als achtjarige naar Dominiek Savio gekomen", steekt hij van wal. "Dat was op 1 september 1965. Ik heb hier het lager en secundair onderwijs gevolgd en bleef ook daarna wonen op Dominiek Savio. Ik ben hier graag en heb het hier goed."
...