Er is lang over gesproken en gedebatteerd, maar de door het stadsbestuur beloofde vernieuwing in de winteranimatie lijkt nu toch een feit. Zeker niet te vroeg, want de roep naar vernieuwing en een meer divers, kwalitatief aanbod klinkt al enkele jaren behoorlijk luid.
...