Boete van 250 euro voor wie terugkeert uit rode zone en zich niet laat testen

Bron: Belga

Wie terugkeert uit een rode zone in het buitenland en zich niet laat testen op het coronavirus, krijgt voortaan een boete van 250 euro. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De omzendbrief van het College van procureurs-generaal werd dinsdagavond verstuurd.

De boete van 250 euro geldt vandaag al voor bijvoorbeeld mensen die het samenscholingsverbod of de mondmaskerplicht aan hun laars lappen. Voortaan zal ze ook worden gegeven aan terugkerende reizigers die zich niet laten testen op dag één en dag zeven. Via het Passenger Locator Form (PLF) heeft Sciensano zicht op wie zich moet laten testen. Als daar, ook na aandringen, wordt vastgesteld dat iemand een test weigert, wordt politie of parket ingeschakeld. De boete van 250 euro is voortaan ook van kracht voor wie de quarantaine niet respecteert. Bij recidive wordt er onmiddellijk gedagvaard. De opsporing en de controle gebeurt in eerste instantie door gemeentelijke ambtenaren.

Taak voor lokale politie

“In het kader van de handhaving zullen ze desgevallend de politie contacteren om vaststellingen te doen en een proces-verbaal op te stellen”, stelt de omzendbrief. “In dat verband rijst de vraag – onafgezien van de vraag of de lokale politie de capaciteit heeft voor deze opdracht – naar het opsporingsbeleid bij een miskenning van de verplichting zich te laten testen en/of een quarantainemaatregel te ondergaan.”

Voldoende aanwijzingen nodig

Voor de opsporing van die misdrijven kan de politie niet overgaan tot vaststellingen op heterdaad in de plaats waar de betrokkene geacht wordt in quarantaine te zijn. “Een dergelijke opsporingshandeling zou niet proportioneel zijn. Vaststellingen van inbreuken die hiermee niet conform zijn, kunnen geen aanleiding geven tot vervolging. De eventueel opgestelde processen-verbaal zullen zonder gevolg worden geklasseerd. Indien de politie over voldoende aanwijzingen beschikt dat de persoon de quarantainemaatregel niet naleeft, stelt zij hiervan proces-verbaal op dat wordt overgemaakt aan het parket.” Het feit dat de politie zich eenmalig aanbiedt aan de plaats waar de betrokkene geacht wordt in quarantaine te zijn en hem er niet aantreft, is volgens het College van procureurs-generaal geen voldoende aanwijzing op zich.

Passende maatregelen nodig

“Het is in ieders belang en in het belang van de volksgezondheid dat de door de overheid opgelegde coronamaatregelen strikt worden nageleefd. Sommige individuele initiatieven brengen verhoogde risico’s voor ons allen mee. Het is dan ook maar normaal dat daartegenover passende maatregelen worden geplaatst ter bescherming van het algemeen belang en van zij die zich wel nauwgezet aan de regels houden”, zegt Johan Delmulle, voorzitter van het college van procureurs-generaal.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.