Bisschop Lode Aerts wijdt op Goede Vrijdag nieuwe kruisweg in Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk in

De nieuwe kruisweg die vanaf 8 april gratis te bezichtigen is in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge. © Davy Coghe
Redactie KW

Op Goede Vrijdag 7 april wijdt bisschop Lode Aerts met een gebedswake een nieuwe kruisweg in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge in. In opdracht van de kerkfabriek creëerde de Delftse kunstenaar Ad Haring een bronzen beeldengroep. De lokale geloofsgemeenschap betaalde de helft van de investering in deze kruisweg.

“Deze actuele kruisweg bekroont 25 jaar restauraties. De Onze-Lieve-Vrouwekerk is nu volledig gerestaureerd, op het orgel na”, zegt Luc Coulier, de voorzitter van de kerkfabriek. Ook voor orgelliefhebbers is er goed nieuws: eind dit jaar zal het orgel, dat Corneille Cacheux uit Arras in 1721 ontwierp, gerenoveerd zijn.

Sacraal karakter

“We waren op zoek naar een blijvende herinnering voor een kwarteeuw renovatie. Maar we wensten geen gedenksteen met de namen van politici, geestelijken, architecten en aannemers die deze huzarenklus gerealiseerd hebben. We wensten liever iets dat aansloot bij het sacrale karakter van de kerk. Onze oude kruisweg, die kunsthistorisch niet zo belangrijk is, is op zolder ingepakt tegen de beestjes.”

“Pastoor Pieter Verbeke en ikzelf waren gecharmeerd door de Nederlandse beeldhouwer Ad Haring, die voor 75 jaar hotelschool Ter Duinen in Koksijde een bronzen kunstwerk vervaardigde. Hij had weliswaar nog nooit een katholiek geïnspireerde beeldengroep gemaakt, maar is gespecialiseerd in mythologische taferelen en was van meet af aan enthousiast. Ad Haring heeft anderhalf jaar gewerkt aan de veertien staties van de kruisweg, waarin 700 kilo brons is verwerkt.”

Hoopvolle boodschap

“Het was de eerste keer dat hij een religieuze opdracht kreeg, maar hij heeft de evangelies grondig gelezen. Het verhalend vermogen van zijn figuratieve beelden vat zeer goed de hoopvolle boodschap samen die wij verlangden voor een kruisweg in het paradijsportaal, de vroegere weg waar de begraafplaats.”

“De beeldengroep kreeg de symbolische naam ‘De Weg’. Het verhaal van de kruisweg interpreteert de kunstenaar als: ook mensen hebben het recht om te vallen en terug op te staan. We leggen allemaal in ons leven een kruisweg af.”

Ensemble Currende

“Tijdens de gebedswake met de Brugse bisschop mgr. Lode Aerts zal het internationaal gerenommeerde Ensemble Currende onder leiding van Erik Van Nevel het meerstemmige ‘Stabat Mater’ van Scarlatti vertolken. Bij de kruisweg hoort een boek, met passende teksten van zuster Mieke Kerckhof, overste van de West-Vlaamse congregatie van de Zusters Bermhertigheid Jesu, die actief is binnen de psychiatrische zorg.”

“De helft van de investering in deze kruisweg is betaald door de lokale geloofsgemeenschap. Die kon ofwel een statie ofwel een kleinere kopie van een beeld kopen”, besluit Luc Coulier. Vanaf zaterdag 8 april is de kruisweg gratis te bezoeken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier