Birger Landuyt (35) is al bijna zes jaar lid van de stedelijke verkeerscommissie in Tielt. De gemeenteraad keurde de oprichting van die commissie goed op 7 februari 2013. Een vertegenwoordiging uit alle maatschappelijke geledingen beoogde een ruimer draagvlak voor verkeer en mobiliteit. "Ikzelf en de andere leden van de verkeerscommissie willen opkomen voor veilig verkeer", vertelt Birger. "We willen niet dat de fietser in een hoekje geduwd wordt. De verkeerscommissie krijgt wel gehoor, maar eens op de gemeenteraad komt er weinig gevolg. Nochtans hebben alle partijen in hun verkiezingscampagne laten merken dat ze pro fietsers zijn. Dus nu we een Fietsersbond oprichten, hopen we meer te kunnen bekomen."
...