Een beperkt comité had er ook iets over gelezen in de media, maar ze hadden nooit gedacht dat zij als bewoners daar enige hinder van zouden ondervinden. Tot men tot het besef kwam dat die hoogspanningslijn ook over hun woningen zou passeren.
...

Een beperkt comité had er ook iets over gelezen in de media, maar ze hadden nooit gedacht dat zij als bewoners daar enige hinder van zouden ondervinden. Tot men tot het besef kwam dat die hoogspanningslijn ook over hun woningen zou passeren.Pas vorige vrijdag schoot het beperkt comité in actie. Er werd een schrijven opgesteld en aan ruim vierhonderd huizen uitgereikt. Het project gaat over de bestaande 150 KV hoogspanningslijn ondergronds te brengen en een nieuw zware 380 KV lijn aan te leggen met hogere masten en meerdere kabels (ongeveer 27 kabels). Dit zou dan aangekoppeld worden aan een nieuw traject langs de E403.Het gaat over een zone van in totaal 600 meter en breder bij volle belasting. De heel sterke magnetische velden hebben een negatieve invloed op de gezondheid van de mensen, dieren en ook de planten. Filip Vanaeken stak al veel tijd en energie in dit project. Hij heeft veel studiewerk verricht, veel info opgevraagd bij Elia/Ventilus, nadien conclusies getrokken en ook nieuwe voorstellen geformuleerd in het voordeel van de omwonenden en hun gezondheid. "De verbinding moét er komen, maar hoe gaat die verbinding gerealiseerd worden en waar wordt ze gerealiseerd?", zegt Filip Vanaeken tegen het publiek. "Kiezen ze voor ondergronds, dan nemen ze een trace waar niemand boven die aangebrachte DC kabel woont. Zo heeft men veel minder problemen. Bovengronds is een aanzienlijk probleem met het magnetisch veld."De bewoners mochten ook een schrijven invullen, waarmee de gemeente eveneens aan de slag kan.(PADI)