Het conflict tussen Alain De Coessemaeker en zijn buren sleept intussen al een kleine tien jaar aan. Alles gaat over bomen en struiken waarvan de buren vonden dat ze te dicht bij de afscheiding staan, niet gesnoeid worden, alles overwoekeren en ook hun zonlicht afnemen. Het dispuut kwam tot bij de vrederechter, die al in 2012 oordeelde dat Alain de als hinderlijk ervaren bomen en struiken moest weg halen, op straffe van dwangsommen per dag dat de bomen niet werden verwijderd. Als grote natuurvriend en om emotionele redenen was en is Alain echter dermate gehecht aan zijn bomen dat hij daar weigerde op in te gaan en hij tekende dan ook beroep aan. De rechter in eerste aanleg volgde echter de vrederechter en vertienvoudigde zelfs de dwangsommen.
...