De vernieuwing van de computerinfrastructuur, die medio november gefinaliseerd werd, deed heel wat stof opwaaien in de grensgemeente. "De aankoop van 185 pc's en laptops is dan ook niet niks," vertelt bevoegd schepen Patrick Roose. "Het vroeg een investering van meer dan 200.000 euro maar het was een broodnodige vernieuwing."
...

De vernieuwing van de computerinfrastructuur, die medio november gefinaliseerd werd, deed heel wat stof opwaaien in de grensgemeente. "De aankoop van 185 pc's en laptops is dan ook niet niks," vertelt bevoegd schepen Patrick Roose. "Het vroeg een investering van meer dan 200.000 euro maar het was een broodnodige vernieuwing."Door het uitvoeren van een grote investering kon de gemeente alvast besparen op de totale prijs, een besparing die met cijfers onderschreven wordt. "Voor het eerst kozen we ervoor om het volledige computerpark in een keer te gaan vernieuwen" gaat de schepen verder. "Daardoor konden we de prijs drukken en hebben we 49.000 euro op de aankoop kunnen besparen. Dit stelt ons ook in staat om in te zetten op de mobiliteit en flexibiliteit van onze medewerkers. Dit zal zich meteen verhalen in een dienstverlening die erop vooruit zal gaan."De 185 vervangen computers? Die komen terecht bij inwoners die ze met open armen zal ontvangen. "Wie schoolgaande kinderen heeft zal het niet kunnen ontkennen: de schoolfacturen lopen vaak hoog op", gaat schepen voor Armoedebestrijding Angelique Declercq verder. "Het zijn facturen die kansarme gezinnen vaak met tranen in de ogen zien verschijnen. Meer en meer wordt van studenten gevraagd zich te voorzien van een laptop of een computer. Dat maakt het voor die gezinnen dan ook onmogelijk om hun kinderen van een degelijke scholing te laten genieten. Dit was en is voor de gemeente onaanvaardbaar en we namen dan ook meteen actie."De vervangen computers worden opgefrist en worden ter beschikking gesteld aan de inwoners die er nood aan hebben. "We hadden al een netwerk van partnerorganisaties, waarmee we tussenkwamen in de aankoop van schoolboeken door het voorschieten van studietoelagen", aldus nog schepen Declercq. "Diezelfde organisaties zullen nu ook onze refurbished laptops ter beschikking stellen aan families en kinderen die er nood aan hebben, maar financieel niet in staat zijn hiervoor te zorgen. Iedere Menenaar moet gelijke kansen krijgen en daar zetten we ons voortdurend voor in."