https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

“Waterleidingen blijven gevaarlijk in Poperinge”

Het stadhuis in Poperinge.©Nicolas Maeterlinck 0032475310634 BELGAIMAGE
Het stadhuis in Poperinge.©Nicolas Maeterlinck 0032475310634 BELGAIMAGE
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad vroeg Alex Colpaert (Groen) hoever het staat met de vervanging van de toevoerleidingen van drinkwater op het grondgebied Poperinge.

“Op 2 juli vorig jaar veroordeelde de rechtbank van 1ste aanleg van Ieper de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening tot het betalen van een schadevergoeding aan burgers van Poperinge. Er was onomstotelijk bewezen dat het bij hen aangeleverde drinkwater, bruin kleurde en te veel ijzer en andere zware metalen bevatte. De oorzaak lag bij het feit dat het water via gietijzeren hoofdleidingen werd aangevoerd.”

“Professor Tytgat, diensthoofd Toxicologie van de KUL had namelijk in 2015 laten vaststellen dat het stadswater bij de levering tot 8 keer meer ijzer bevatte dan is toegelaten, naast een aantal andere metalen, die ook de toegelaten hoeveelheid significant overschreden. Na 1 liter doorspoelen net achter de watermeter, was het water pas tot een min of meer aanvaardbare kwaliteit gekomen. De rechtbank veroordeelde de maatschappij enkel voor de slechte kwaliteit van het water, maar stelt verder dat het drinkwater geen gevaar betekent voor de gezondheid, als je het verkleurde water niet consumeert en dus eerst laat weglopen. Reken maar dat er meerdere liters water door de binnenleidingen moeten vloeien voordat het water bruikbaar is voor menselijke consumptie.”

“Het rapport van de professor was nochtans heel duidelijk over de zeer ernstige gevolgen die de aanwezigheid van de diverse zware metalen kunnen hebben voor de gezondheid. Niet verwonderlijk dat een rechtbank geen beslissing wil nemen waardoor misschien een ganse straat of zelfs een gans dorp gedurende een lange periode geen kraantjeswater meer zou kunnen gebruiken om te drinken of eten klaar te maken”, aldus Alex Colpaert.

22 kilometer gietijzer

“Bij navraag vorig jaar bij de Watergroep blijkt dat op Poperings grondgebied nog 22 km (6 %) aanvoerleidingen uit gietijzer en staal liggen en nog 110 km (31,5 %) uit vezelcement. Er moet hierbij vermeld worden dat 217 km (62 %) reeds in PVC is gerealiseerd. Over de consumptie van drinkwater, aangevoerd door leidingen uit vezelcement, dat vervaardigd is uit cement gemengd met asbestvezels, is in België nog geen ontegensprekelijk bewijs geleverd van gevaar voor de gezondheid, maar zijn wel al buitenlandse rapporten verschenen, waarin gewezen wordt naar de schadelijkheid op middellange termijn door kankerverwekkende stoffen”, ging Colpaert verder.

“In 2018 werden de voetpaden in de helft van de Hoppelandwijk vernieuwd. Hierbij zijn de gas- en elektriciteitsleidingen vervangen, maar niet de watertoevoerleidingen, die bijna allemaal van vezelcement zijn. Als reden hiervoor kreeg ik dat het grondwerk bij de aanleg van de voetpaden beperkt was tot een diepte van maximum 30 cm, terwijl de waterleidingen op een vorstvrije diepte van 80 cm liggen. De Watergroep kon de investering niet doen om alle leidingen te vernieuwen. Hier heb ik ernstige bedenkingen bij. Deze uitgraving van extra 50 cm kan toch de reden niet zijn om een vervanging niet te doen terwijl alles al open ligt? Was het dan niet beter geweest om te wachten met de vernieuwing van de voetpaden totdat de Watergroep wel de vervanging van zijn leidingen kon doen? De vernieuwing van het tweede deel van de Hoppelandwijk, die aangekondigd was voor 2019, is nu eind 2020 toch ook nog niet eens aangevat? Welke is de reden daarvan?”

“Ik veronderstel dat het nu niet meer aangewezen is om in de Hoppelandwijk de vernieuwde voetpaden weer open te breken om de waterleidingen te vervangen. Een jammere, gemiste kans. Hoeveel jaren zal het duren vooraleer deze stoepen weer zullen vernieuwd worden? Ik zal het al zeker niet meer meemaken”, besloot Colpaert.

Burgemeester reageert

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordde: “U wekt de schijn dat de stad verantwoordelijk is voor de leidingen en de kwaliteit van het water. Niets is minder waar. Het is De Watergroep, een Goliath tegenover een stad als de onze. Ik was niet eens op de hoogte van die veroordeling. En uiteindelijk is de Vlaamse overheid baas over de Watergroep. Zij moet hen verplichtingen opleggen. Wij kunnen toch niet nalaten om voetpaden te vernieuwen, omdat De Watergroep weigert mee te werken. Met de Westhoekburgemeesters hebben we al dikwijls ons beklag gedaan hierover.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.