Totale centrum Zwevegem opgewaardeerd: parkeer- en circulatieplan unaniem goedgekeurd

Het verkeer dat afslaat richting Otegem zal binnenkort voorrang hebben op dit vanuit de richting Avelgem. © GJZ
Redactie KW

In een lange digitale gemeenteraadzitting werd maandagavond het parkeer- en circulatieplan unaniem goedgekeurd. Het was zowat het belangrijkste punt van de zitting.

Het werd een lange raadzitting maandagavond. In het begin vlogen de cijfers iedereen rond de oren wanneer onder andere de aanpassing van de meerjarenplanning en de jaarrekening 2019 van de kerkfabrieken besproken werd.

Belangrijkste punt was wellicht het nieuw parkeer- en circulatieplan dat door alle partijen unaniem werd goedgekeurd. De dienst Mobiliteit werkte dit plan uit. Daarna werd het afgetoetst bij de coalitiepartners in het schepencollege om begin oktober, via een extra editie van Infopunt, voorgesteld te worden aan de bevolking. “Met de reacties op het plan gingen we weer aan het werk, zowel binnen de dienst Mobiliteit als in het schepencollege. Dit resulteerde in een aangepast plan”, zei mobiliteitsschepen Marc Desloovere (Samen!).

Fietszone

Het plan voorziet in hoofdzaak een fietszone in het volledige centrum, waarbij alle schoolomgevingen met elkaar verbonden worden. Een aantal straten worden eenrichtingsverkeer. “Dit wordt onder andere zo in het bovenste deel van de St-Niklaasstraat, de St-Amandstraat en de Harelbeekstraat. Die laatste gaat pas in na de herinrichting van de Kortrijkstraat.”

Verder worden ook een aantal kruispunten gewijzigd. “Zo wordt de verbinding Kortrijkstraat-Otegemstraat na de herinrichting de voorrangsweg. Verkeer komende vanuit de Avelgemstraat zal moeten stoppen ter hoogte van de Otegemstraat. Om te vermijden dat de Lindelaan een sluipweg wordt, zullen we een ingreep ter hoogte van de Kwadepoelstraat realiseren. Dit in overleg met de omliggende bewoners”, aldus de schepen. Verder zal het niet meer mogelijk zijn om vanuit de Guido Gezellestraat de Avelgemstraat in te rijden en wordt er een ingreep voorzien in het bovenste deel van de Blokkestraat, zodat zwaar verkeer niet meer door kan rijden naar de Otegemstraat.

Deelmobiliteit

Tot slot werkt men ook verder aan de implementatie van deelmobiliteit. “Een drietal plaatsen zal op termijn hiervoor worden uitgebouwd. Deelfietsen, deelsteps, fietsstallingen, deelwagens, mobipunten… zijn zaken die ook in ons straatbeeld zullen opduiken”, aldus Desloovere.

Ook Raf Deprez, schepen van Lokale economie, schaart zich achter het plan. “Met dit plan wordt de Otegemstraat en het totale centrum weer opgewaardeerd, ook voor de handelaars.”

Wat de ‘blauwe zone’ betreft of het voorzien van parkeerstroken voor kortparkeren, werd nog niets beslist. “Gezien de coronamaatregelen is de situatie vandaag niet voldoende representatief om hierover beslissingen te nemen. Wij evalueren permanent en zullen zien hoe de parkeerdruk in de toekomst wijzigt.”

Men voorziet de start van de uitrol van de fietszone en het eenrichtingsverkeer in december-januari, samen met een communicatiecampagne. “In het voorjaar van 2021 zullen de schoolomgevingen in het centrum worden opgewaardeerd, analoog met deze in Zwevegem-Knokke. In het najaar van 2021 gaan wij onze deelmobiliteit en signalisatie voor het langparkeren invoeren om tot slot eind 2021 een evaluatiemoment van alle genomen maatregelen te houden”, geeft Marc Desloovere nog mee.

Groen kan zich volledig vinden in het plan en NVA had enkele bemerkingen. Niettemin werd het plan unaniem goedgekeurd.

(GJZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten