Torhout verhindert ‘cannabiswinkels’ nabij scholen

In dit pand op de Markt zou de CBD-shop Hemp zich willen vestigen. © JS
Johan Sabbe

Wat te verwachten viel, is maandag gebeurd. De gemeenteraad heeft een politieverordening goedgekeurd die binnen een straal van een kilometer van de scholen alle handelszaken verbiedt die producten verkopen op basis van cannabis. Het ziet er dus naar uit dat de voorziene CBD-shop Hemp zich niet op de Markt zal kunnen vestigen.

De politieverordening gaat onmiddellijk in, waardoor de genoemde zaak geen vestigingsvergunning van de stad kan krijgen en logischerwijze evenmin een uitbatingsvergunning. De Markt bevindt zich namelijk vlakbij scholen. De uitbaters hebben aangekondigd dat ze het stedelijke reglement juridisch zullen aanvechten, maar het is niet duidelijk of ze veel kans op slagen maken.

Aan strikte voorwaarden voldoen

De politieverordening gaat concreet over de vestiging en uitbating van handelszaken die producten verkopen op basis van cannabis. Het reglement zegt dat dergelijke winkels zich niet kunnen vestigen binnen een straal van 1.000 meter ten opzichte van scholen. Buiten die verboden zone kan het wel, maar dan moeten ze aan het College van Burgemeester en Schepenen een vestigingsvergunning vragen en aan de burgemeester een uitbatingsvergunning. Om die vergunningen te krijgen, zijn ze aan een aantal strikte voorwaarden gebonden. Zo zal er eerst worden nagegaan of de zaak voldoet aan de voorwaarden op het vlak van brandveiligheid. Ook wordt vooraf een financieel, stedenbouwkundig en moraliteitsonderzoek uitgevoerd. Het handelspand dient daarenboven de hygiënevereisten na te leven en moet voldoen aan de vestigingsformaliteiten en de toelatingsvoorwaarden van onder andere het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Fikse belasting voor shops die vergunning krijgen

De stad doet er nog een schepje bovenop in de strijd tegen zogenoemde ‘cannabiswinkels’. Als die zaken uiteindelijk toch aan alle voorwaarden voldoen om zich te mogen vestigen, worden ze onderworpen aan een startbelasting van 7.500 euro en aan een jaarlijkse uitbatingsbelasting van 2.000 euro. Dit naar analogie van de nachtwinkels.

CBD-shops, zoals ze al bestaan in Brugge en Roeselare, zijn winkels waar je cannabisproducten kunt kopen. De gebruikte planten bevatten geen THC (Tetrahydrocannabinol), wat cannabis als drug gevaarlijk maakt. Alles wat in de CBD-shops verkocht wordt, is gemaakt op basis van het volgens de verkopers ongevaarlijke en wettelijk toegelaten cannabidiol (vandaar CBD), een van de onderdelen van cannabis. Als je uit de cannabisproducten het illegale THC onttrekt, stelt zich wettelijk geen probleem meer.

N-VA geen voorstander van zulke winkels, maar evenmin van pestbelastingen

Eva Maes (N-VA) beklemtoonde dat haar partij er zeker geen voorstander van is dat dit soort detailzaken naar Torhout komt. “De belangrijkste reden vinden we de onduidelijkheid van de verkochte producten. Die zijn heel dubieus. Noch de wetenschap, noch de politiek kan de impact van die spullen voorspellen.”

“Maar toch zullen we de verordening niet goedkeuren, want wat vanavond voorligt, is een paniekreactie die leidt tot een politieverordening à la tête du client. Een gemeente kan een belasting doen wegen op activiteiten of gedragingen die ze schadelijk vindt. Maar een belasting mag niet tot doel hebben een gedrag te bestraffen waarvoor de stad geen sanctiebevoegdheid heeft. Zoiets is een pure pestbelasting. Laat de Torhoutenaren zelf beslissen of ze zulke shops kunnen smaken: laat de markt beslissen. En controleer de vergunningen op een degelijke manier.”

Schepen Lieselotte Denolf (CD&V): “De markt zelf laten beslissen?! Dat willen we in geen geval. We wensen zoiets vanuit het beleid te sturen, zeker in onze stad van 20.000 inwoners waar zomaar eventjes 7.000 jongeren schoollopen.”

Groen keurt verordening samen met meerderheid goed

Ruben Vangheluwe (Groen): “We zijn evenmin voorstander van dergelijke winkels. We willen ze liever niet in onze stad. Maar we vinden wel dat de twee reglementen hier en daar rammelen. Plus: waarom dan ook niet dergelijke reglementen uitvaardigen tegen cafés die jongeren met goedkope tarieven tot overdreven alcoholverbruik proberen te verleiden?”

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V): “Dit is geen paniekreactie. We hebben ons gebaseerd op een gelijkaardig reglement in Mechelen. En overigens: in de vorige gemeenteraadszitting was het net een N-VA-raadslid (Steve Bevelaere n.v. d. r.) dat opperde dat dergelijke shops niet in Torhout thuishoren. Met dergelijke winkels weet je misschien waar je begint, maar nooit waar je eindigt.”

De verordening werd uiteindelijk door de meerderheid van CD&V en SP.A goedgekeurd, net als door Groen. Enkel N-VA stemde tegen. Het belastingreglement werd door CD&V en SP.A goedgekeurd. Hier onthield Groen zich en stemde N-VA opnieuw tegen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.