Schepen moet gemeenteraadszitting verlaten na niet-naleving coronamaatregelen

Schepen Christophe Vandererven (SAMENéén) moest na het incident de zittingzaal verlaten. © gf
Redactie KW

In Anzegem heeft schepen Christophe Vandererven (SAMENéén) dinsdagavond de gemeenteraadszitting moeten verlaten nadat hij de coronamaatregelen niet had nageleefd. Toen hij de zittingzaal even wilde verlaten tegen de aangegeven richting in, haalde raadslid Rik Colman (CD&V-Eendracht) woedend uit. De schepen heeft zich inmiddels geëxcuseerd.

Het incident gebeurde dinsdagavond halverwege de gemeenteraad toen schepen Christophe Vandererven (SAMENéén) de zittingzaal even wilde verlaten. In OC Ansold werd een circulatietraject uitgestippeld waarbij de in- en uitgang opgesplitst werden zodat de raadsleden elkaar zo weinig mogelijk zouden moeten kruisen. Om besmettingsgevaar met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, werd een reglement met een aantal veiligheidsregels voorzien. Daarop stond ook vermeld dat het dragen van een mondmasker aangewezen was.

Aangedampte brilglazen

“Uit ergernis omdat bepaalde gemeenteraadsleden de veiligheidsmaatregelen niet naleefden, werd ik woest”, vertelt Rik Colman na de gemeenteraad, nog steeds aan het bekomen van de razernij.

“Tijdens de commissie Financiën van vorige week was Christophe Vandererven ook al een van diegenen die zijn mondmasker niet droeg. Ik kookte. Twee schepenen die het vertikten om een mondmasker aan te doen! Het excuus dat het was door aangedampte brilglazen bij een tussenkomst, gaat niet op. De helft van de zaal is brildrager.”

“Doordat velen onder ons hun job niet of maar gedeeltelijk kunnen uitoefenen, geeft dit wel wat meer stress”, stelt Colman. “Dat zal wel mee een katalysator geweest zijn voor mijn woedeaanval. Maar ik vind dat we het voorbeeld moeten geven.”

Besmettingen voorkomen

“In het begin van de raad, naar aanleiding van de Dag van de Zorg, had ik voorgesteld om, naar analogie met het applaus voor de helden, dit ook te doen. Iedereen veerde onmiddellijk recht en gaf een hartelijk applaus. Dat vond ik hartverwarmend. Daarna vroeg ik met aandrang om, zoals in het reglement vermeld dat op de tafels lag, het mondmasker te dragen. Schepen Vandererven repliceerde daarop dat hij een bril droeg en dat dus niet ging doen.”

“Op een bepaald moment verliet schepen Vandererven de zaal via de deur met een groot verbodsteken op. Ik was zodanig kwaad dat ik me na afloop openlijk geëxcuseerd heb,” beseft het oppositielid. “Ik ben begaan met mijn eigen gezondheid en die van de mensen met wie ik samenleef. Het is aan ieder van ons om zorg te dragen voor zichzelf en mogelijke besmettingen te voorkomen.”

Gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout (Inzet) gaf Rik Colman gelijk, maar verdedigde Christophe Vandererven door te stellen dat hij last heeft van zijn knie, waardoor hij voor de kortste weg richting de gang koos.

Lees verder onder de foto

Oppositieraadslid Rik Colman (CD&V-Eendracht) haalde fel uit naar schepen Christophe Vandererven.
Oppositieraadslid Rik Colman (CD&V-Eendracht) haalde fel uit naar schepen Christophe Vandererven.© a-XC

“Volgens mij was het omdat Christophe telefoon kreeg dat hij zonder nadenken naar buiten liep tegen de richting van de pijlen in”, vertelt burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén).

“Het is niet de eerste keer dat Rik Colman opvliegend is. De schepen heeft inderdaad een fout gemaakt omdat hij niet de aangeduide richting volgde in de zaal. Het mondmasker had hij tijdelijk afgedaan om zijn punten voor te lezen. Trouwens omdat we op 1,5 meter uit elkaar zaten, is een mondmasker in principe niet verplicht.”

Rust laten terugkeren

“Maar goed, wie zonder fouten is, werpe de eerste steen,” vervolgt de burgemeester. “Om geen risico te nemen dat Rik Colman een klacht zou indienen bij de gouverneur, tegen de voorzitter en mij, hebben we Christophe Vandererven gevraagd de zaal te verlaten. Colman bleef maar roepen. Het was ook om de rust te laten terugkeren. Het oppositieraadslid zou er anders zeker op doorgegaan zijn tijdens de verdere zitting.”

Dat de eerste audiolivestream door dit voorval pittiger was dan verwacht, zullen de andere luisteraars, met momenten om en bij de vijftig, niet ontkennen.

Schepen excuseert zich

In een brief aan onze krant laat schepen Christophe Vandererven weten dat hij zich wenst te verontschuldigen voor dit voorval en dat heel dit incident hem sterk emotioneel getroffen heeft.

“Gezondheid en welzijn staan voorop voor mij. Door mijn visuele beperkingen heb ik in het begin van de gemeenteraad aangegeven dat ik mijn bril nodig heb om de zitting te kunnen volgen. Intussen ben ik in het bezit van een faceshield (gezichtsscherm), waardoor mijn medemensen en omgeving nog beter beschermd zullen zijn. Ik zal dat ook tijdens de zittingen dragen.”

Per ongeluk verkeerde richting

“Tijdens de zitting moest ik voor een dringende zaak naar buiten en deed ik wel mijn mondmasker aan. Ik nam per ongeluk de verkeerde richting toen ik van het podium kwam om naar buiten te gaan. Het is een automatisme om de kortste weg te nemen omdat ik al twee jaar sukkel met mijn knie, maar ik corrigeerde halverwege om de juiste baan te volgen. Collega-raadslid Jeremie Vaneeckhout gaf aan dat ik mocht passeren omdat de afstand meer dan 1,5 meter bedroeg. Ik betreur het incident en hoop dat het tumult hieromtrent gaat liggen.” (GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.