Ring rond Zuienkerke voor landbouwverkeer komt stap dichterbij

De aankoop van de Schoeringedreef moet voor een doorbraak zorgen.© WK
De aankoop van de Schoeringedreef moet voor een doorbraak zorgen.© WK
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

De roep naar een alternatieve weg voor zwaar landbouwverkeer – een ring rond Zuienkerke dorp – klinkt steeds luider. Burgemeester Alain De Vlieghe maakt zich sterk dat er met de aankoop van de Schoeringedreef in 2021 eindelijk vooruitgang geboekt kan worden in het dossier, dat al jaren aansleept.

Er is al jaren sprake van, en bij elk incident laait de discussie opnieuw hoog op. Als het aan burgemeester Alain De Vlieghe lag, komt de alternatieve weg rond Zuienkerke dorp er nu snel. “We zijn met de gemeente bezig om de Schoeringedreef aan te kopen, die nu nog eigendom is van de Oostkustpolder. Het bestuur van de Oostkustpolder is bereid te verkopen op voorwaarde dat de omleidingsweg enkel en alleen voor landbouwverkeer zal dienen. Dat is ook de bedoeling, we voorzien tractorsluizen om dit af te dwingen”, zegt De Vlieghe. De ring rond Zuienkerke dorp staat al jaren op de agenda, maar wordt volgens de burgemeester steeds prangender. “Het landbouwverkeer dat door onze dorpskom rijdt – voor een stuk eigen landbouw maar daarnaast vooral loonwerkers die soms tot uit Zeebrugge komen – is de afgelopen jaren niet alleen sterk toegenomen maar is ook groter, zwaarder en breder geworden. Zuienkerke is een typische landbouwgemeente, we moeten zorg dragen voor onze landbouwers. Maar het evenwicht is de jongste jaren wat zoek geraakt. Ons dorp is onveilig geworden en we willen niet wachten tot er iets gebeurt.”

Op de Facebookpagina van Zuienkerke verschijnen regelmatig foto’s van platgereden paaltjes langs het voetpad. De roep naar een omleidingsweg voor al het zware landbouwverkeer klinkt daardoor steeds luider. “Ik woon zelf aan de Nieuwe Steenweg en zie dus ook wat er alle dagen aan zwaar landbouwverkeer passeert. Vaak zijn dat jonge gasten die achter het stuur zitten te gsm’en, die niet altijd genoeg beseffen welk gevaarte ze achter zich meesleuren”, aldus nog burgemeester De Vlieghe. Het onveiligheidsgevoel in het dorp is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De smalle dorpskern – de voetpaden zijn er volgens De Vlieghe amper tachtig centimeter breed – doet daar ook geen goed aan. “Van de 170 leerlingen van de gemeenteschool, komen er heel wat met de fiets. Je houdt je hart vast als je ziet hoe die landbouwvoertuigen daar rakelings passeren, de situatie aan de schoolpoort is soms ronduit bangelijk.”

Uitwijkstroken

De ‘ring rond Zuienkerke’, een omleiding van ongeveer 1,6 kilometer die zou vertrekken aan de Schoeringestraat om vervolgens via de Schoeringedreef, Kortestraat, Copsweg en Groenestraat opnieuw uit te komen op de Nieuwe Steenweg, zou 3,5 meter breed worden en voorzien zijn van een tiental uitwijkstroken. “Want het is natuurlijk de bedoeling dat de landbouwvoertuigen elkaar op een veilige manier kunnen kruisen. De uitwijkstroken worden elk ook zo’n 3,5 meter breed, en 25 meter lang”, verduidelijkt De Vlieghe. Een hindernis waarvoor de gemeente ondertussen al samenzat met het Agentschap Wegen en Verkeer, is de middengeleider aan het begin van de Nieuwe Steenweg. “Die is te smal voor de landbouwvoertuigen. Maar AWV is bereid om die situatie aan te pakken, zodat het veiliger wordt voor iedereen. Die samenwerking met AWV is voor ons heel belangrijk aangezien de Nieuwe Steenweg een gewestweg is. Ze hebben ons al laten weten eens in detail te willen bekijken wat ze nog kunnen doen om die drukke baan door ons dorp veiliger te maken, wat niet zo simpel is. Het grote probleem is dat landbouwvoertuigen die bijvoorbeeld van Jabbeke of Oostende komen, niet op de Expresweg mogen en het enige alternatief dus door Zuienkerke dorp is. De bussen van De Lijn rijden ook door ons dorp, en er is veel gewoon sluipverkeer. We willen samen met AWV bekijken hoe we de Nieuwe Steenweg nog extra kunnen beveiligen.”

Omgevingsvergunning

Voor de ring rond Zuienkerke moet eerst wel nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Er ligt wel al een voorontwerp op tafel. “De omleidingsweg loopt door landbouwgebied, maar zal niet storend zijn in de open ruimte. Als we dit kunnen realiseren, en daar ben ik van overtuigd, is dit een prachtoplossing voor alle partijen. We zouden er graag een bewonersvergadering rond houden, maar omwille van corona is dit voorlopig niet mogelijk”, besluit burgemeester De Vlieghe. De kosten voor de aanleg van de ring rond Zuienkerke, worden geraamd op 600.000 euro. Dat bedrag staat al ingeschreven in het meerjarenplan van de gemeente.

“Ondanks de acties blijft verkeersveiligheid aandachtspunt”

Kurt Ravyts van Vlaams Belang benadrukt dat de Nieuwe Steenweg ook een drukke sluipweg is voor het gewone personenverkeer. “Uiteraard is een omleidingsweg voor het zwaar landbouwverkeer een noodzakelijke stap in de aanpak van de loodzware problematiek van de gewestelijke Nieuwe Steenweg – lawaai, verkeersonveiligheid… – die het dorp doorkruist. Maar de vraag is of deze weg, die onmiskenbaar een sluipweg is geworden, ook wat betreft het personenverkeer niet moet worden aangepakt? Ik denk dan onder meer aan snelheid en gebruiksfrequentie. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het bovengemeentelijke wegenpatroon in het noorden van de provincie, die aanleiding geeft tot sluipverkeer. Ik verneem dat het lokale bestuur hiervoor in overleg is met de wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer. We zullen zien wat hiervan terecht komt”, klinkt het. In de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart wordt de komst van een ring rond Zuienkerke toegejuicht, al wijst directeur Ingrid Igodt ook op de gedeelde verantwoordelijkheid. “We zien soms ook roekeloze ouders aan de schoolpoort. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt waar we al verschillende keren bewust actie rond voerden”, zegt ze. (WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.