Proximus-gebouw in Ieper staat te koop: stadsbestuur sluit aankoop niet uit

Jordy Sabels (Groen) bij het Proximus-gebouw in Ieper. (Foto TOGH)
Jordy Sabels (Groen) bij het Proximus-gebouw in Ieper. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Het Proximus-gebouw in de Vooruitgangstraat staat te koop. Groen-fractieleider hoopt dat de stad de site koopt en stelt voor om er onder andere een parkeertoren in onder te brengen. Op de gemeenteraad van maandag bevestigde schepen Philip Bolle (Vooruit) dat het stadsbestuur wel degelijk interesse heeft in het pand met een oppervlakte van 1.757 m².

Connectimmo, de vastgoedtak van Proximus, is in samenwerking met Ceusters bezig aan een opkuis van zijn vastgoedpatrimonium. Zo staat sinds kort ook de vroegere zetel van het telecombedrijf in de Vooruitgangstraat in Ieper in de etalage. Voor fractieleider Jordy Sabels van Groen biedt het gebouw veel mogelijkheden voor stadsontwikkeling. “Eindelijk komen de gebouwen van Proximus te koop. Met Groen willen we de stad aansporen om dit aan te kopen.”

Parkeertoren

“Zelf hebben we al vier suggesties voor na de aankoop van deze locatie”, aldus Jordy Sabels. “Ten eerste lijkt het ons een ideale locatie voor een parkeertoren. Het ligt vlakbij het stadscentrum. Een parkeertoren is ook veel goedkoper dan een ondergrondse parkeergarage: 20.000 euro voor een parkeerplaats, ten opzichte van 30.000 euro ondergronds. Het is ook duurzamer want je kan het omvormen naar een ander soort gebouw. Voor Groen is het wel duidelijk dat als er daar een parkeertoren komt, elders parkeerplaatsen kunnen verdwijnen. Zo kan bijvoorbeeld de Esplanade verkeersvrij gemaakt worden waardoor op die locatie de vestingen uitgebreid kunnen worden met een nieuw park. Aangezien een parkeertoren mogelijk plaats kan bieden aan 500 wagens, worden de 150 verloren parkeerplaatsen op de Esplanade ruimschoots gecompenseerd.”

Inbreiding

Sabels benadrukt dat hij pleit voor een mix van nieuwe bestemmingen. “Er is ook de mogelijkheid voor extra sociale woonprojecten binnen het centrum via inbreiding en biedt ook nieuw opportuniteiten voor lokale samenkomsten en lokale economie. Ten slotte kan het ook een extra zone voor vergroening betekenen”, gaf Jordy Sabels nog mee. “We zijn vooral benieuwd naar de meningen van de andere fracties. Vinden de andere fracties en de meerderheid ook dat deze locatie echt aangekocht moet worden vanuit de optiek van stadsvernieuwing zodat we eindelijk iets goeds kunnen maken van dit afzichtelijke gebouw binnen onze stad.”

Niet ideaal in dit stadsgedeelte

Miguel Gheysens (CD&V) zei alvast dat zijn partij zich toch bedenkingen heeft bij de mogelijk aankoop door de stad van het gebouw. “We zitten al met een gebouw in Boezinge (de vroegere Aveve, red.) waar de komende vijf jaar niets gebeurt”, aldus Gheysens. “Een parkeertoren lijkt ons ook niet ideaal in dat stadsgedeelte. Met de parking op de Esplanade, aan het Colaertplein en achter het station zijn er daar parkeerplaatsen genoeg. Het is vooral het noordelijke deel van de stad waar de parkeerproblemen zich situeren, denk maar aan de bibliotheek en het Minneplein. Dan denk ik bijvoorbeeld dat de site Delva mogelijkheden kan bieden. Als men in de parkeertoren 175 parkeerplaatsen voorziet aan 20.000 euro per parkeerplaats, dan zit men nog steeds aan 3,5 miljoen euro, wat toch heel veel geld is.”

Nog opportuniteiten

Ook Nancy Six (Ieper2030) stelt zich ook vragen bij het kostenplaatje van het voorstel van Groen. “Het gaat niet over een bak frieten die je aankoopt”, aldus Nancy Six. “Het stadsbestuur krijgt de komende jaren nog tal van opportuniteiten in die zin. Zo zal de schoolgemeenschap nog gebouwen verkopen als de nieuwe campus er komt. Het verbaast mij ook dat Groen daar een parkeertoren voorstelt. Zelf zou ik liever een parkeertoren zien langs de Oudstrijderslaan. Voor dit gebouw dacht ik eerder aan de doelgroep van de senioren en de alleenstaanden, waarbij de site omgevormd kan worden tot een woonerf. Om als stad het gebouw aan te kopen, daar passen wij voor.”

Mogelijkheden

Schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle verduidelijkte eerst de mogelijkheden die er zijn op die site. “Het voormalig RTT-gebouw ligt binnen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vestinglandschap’. Deze zone is bestemd voor ‘het oprichten van meergezinswoningen, kantoren, handels- en horecazaken, dienstverlening, gemeenschapsvoorzieningen en socio-culturele voorzieningen’. Verweving van wonen met handels-, diensten- en horecafuncties en de doorwaadbaarheid van en naar het vestinglandschap staat hierbij voorop. Er kan daar dus veel. Daarnaast zijn uiteraard de voorschriften uit de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed van toepassing, in het bijzonder het hoofdstuk rond woonkwaliteit. Private buitenruimte voor elke woonentiteit vormt daarbij een belangrijke randvoorwaarde.”

Parkeertoren mogelijk

Volgens de bestemmingsvoorschriften is een parkeertoren er dus perfect mogelijk. “Maar dan moet er natuurlijk wel een consensus gevonden worden om over te gaan tot sloop, want voor wie er nog aan twijfelde, het gebouw op zich is bouwtechnisch totaal ongeschikt om te fungeren als stelplaats voor wagens”, vervolgt schepen Bolle. “Blijft nog de open vraag of dit een geschikte plaats is voor een parkeertoren. Met het oog op het parkeer- en autoluw maken van het centrum, zal het bestuur in elk geval naar aanleiding van de volgende bestuursperiode een onder- of bovengronds alternatief presenteren.”

Sociaal woonproject niet haalbaar

Extra sociale woonprojecten zijn volgens Bolle minder realistisch. “Het bindend sociaal objectief (BSO) voor de stad is eigenlijk bereikt. Met andere woorden, sociaal wonen is mogelijk, maar niet voor de hand liggend, want dan zou het initiatief eerder moeten uitgaan van een sociale woonmaatschappij en als voorzitter van Ons Onderdak kan ik u nu al met stelligheid meegeven dat een dergelijk project op korte of middellange termijn voor de huisvestingsmaatschappij niet haalbaar is, rekening houdende met de vele projecten waar wij op heden en de komende jaren in geëngageerd zijn.”

“Naast ‘sociaal wonen’ is wonen tout court uiteraard ook een optie, op voorwaarde dat de belangrijke randvoorwaarden naar woonkwaliteit worden gerespecteerd. Het parkeren – parkeernorm is hier één parkeerplaats per woonentiteit – dient op eigen terrein opgevangen te worden, en in geval van herbestemming van het bestaande gebouwvolume zal dit niet eenvoudig zijn.”

Extra groenaanbod geen prioriteit

Ook een mix van kantoren, handels- en horecazaken, dienstverlening, gemeenschapsvoorzieningen en socio-culturele voorzieningen behoort tot de mogelijkheden. “Maar dan moet ook eens goed nagedacht worden of het parkeeraanbod volledig kan afgewenteld worden op het publiek domein dan wel of dit op eigen terrein moet aangeboden worden. Of een mix van beide. Het voorstel om dit perceel van 1.739 m² voor te behouden als extra zone voor vergroening lijkt ons dan weer minder ernstig. Het vestinglandschap ligt op 100 meter er vandaan. Op deze plaats is extra groenaanbod geen prioriteit.”

Verkoop via veiling

Niettemin sluit Bolle niet uit dat de stad het gebouw zal aankopen. “Ik zat persoonlijk al op 12 maart samen met de vastgoedmaatschappij die in opdracht van Proximus de verkoop inleidt. Op hun verzoek hebben wij toelichting gegeven over wat kan en niet kan. Onze informatie wordt meegegeven aan alle geïnteresseerde kopers. Ondertussen hebben wij ook al een afspraak vastgelegd om het pand te bezichtigen. De verkoop gebeurt met een veiling, naar verwachting binnen een zestal weken. Dat geeft ons wat tijd om de opportuniteit van dit pand nader te onderzoeken. En áls wij beleidsmatig een passende toekomstige bestemming zien die kadert in een financieel haalbare kaart, dan doen wij mogelijk een bod”, besluit Philip Bolle. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.