Provincie investeert opnieuw in uitbreiding van haar domeinen

Een zicht op de zone tussen de Zandvoorde- en de Pappotstraat in Zillebeke, die zal ontsloten worden met een nieuwe wandelverbinding. © GF
Jos Remaut

De provincieraad gaf vanmiddag een go voor de uitbreiding van de provinciedomeinen Gasthuisbossen, Kemmelberg en De Gavers.

Op het grondgebied Zillebeke (Ieper) zal de Provincie een loofbos van zo’n 4 hectare aankopen voor de prijs van bijna 159.000 euro. Door deze aankoop zal het mogelijk zijn om een nieuwe, autovrije wandeldoorsteek te maken tussen de Zandvoordestraat en het zuidelijke deel van de Pappotstraat, naar de Zwarteleenbossen toe. Op vandaag is dit inderdaad nog wel een missing link in het wandelnetwerk Ieperboog. Door deze aankoop komt de totale oppervlakte van het provinciedomein Gasthuisbossen op 215 ha.

In Heuvelland koopt de Provincie voor 101.000 euro een stuk weiland van om en bij de 2 hectare ter uitbreiding van het provinciedomein Kemmelberg. Het zal niet worden bebost en ook niet opengesteld als wandelgebied, wel krijgt het een bestemming als gebied voor natuurontwikkeling, het ligt overigens voor de helft in vogelrichtlijngebied. Het zal worden ingericht met een poel, hagen en een bloemrijke akker. Domein Kemmelberg, dat in 1995 werd opgestart met de aankoop van 21 ha bos op de zuidflank, is nu ondertussen al 156 ha groot.

En voor het provinciedomein De Gavers in Harelbeke wordt een stuk grond van 881 vierkante meter groot op de kruising van de Meerse- en de Eikenstraat aangekocht om er in 2020 en extra parking aan te leggen. Daardoor zal de capaciteit van de parking aan de Keibeek met een tiental wagens verhoogd kunnen worden. Voor dit lapje grond wordt een kleine 4.000 euro neergeteld.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.