Sinds kort is het opnieuw mogelijk om kleinschalige evenementen coronaproof te organiseren. De stad programmeert zelf een aantrekkelijk aanbod zomerse evenementen, maar is tegelijk de regisseur voor een reeks initiatieven vanuit de private sector. Om de zwaar getroffen horecasector een extra duwtje in de rug te geven, wordt voorgesteld om de uitbater(s) van een horecazaak of kampeerterrein, die een coronaproof tuinoptreden organiseren tussen 1 juli en 15 september 2020 een toelage van 250 euro (of 300 euro als minimum één van de gecontracteerde artiesten Poperingenaar is) te geven mits het in acht nemen van een aantal voorwaarden. Een horecazaak/kampeerterrein krijgt maximum 1 toelage en het b...

Sinds kort is het opnieuw mogelijk om kleinschalige evenementen coronaproof te organiseren. De stad programmeert zelf een aantrekkelijk aanbod zomerse evenementen, maar is tegelijk de regisseur voor een reeks initiatieven vanuit de private sector. Om de zwaar getroffen horecasector een extra duwtje in de rug te geven, wordt voorgesteld om de uitbater(s) van een horecazaak of kampeerterrein, die een coronaproof tuinoptreden organiseren tussen 1 juli en 15 september 2020 een toelage van 250 euro (of 300 euro als minimum één van de gecontracteerde artiesten Poperingenaar is) te geven mits het in acht nemen van een aantal voorwaarden. Een horecazaak/kampeerterrein krijgt maximum 1 toelage en het budget is beperkt tot maximum 20 toelagen.De stad gaat op zoek naar een concessiehouder voor De Kring. De concessiehouder dient in te staan voor de horeca-uitbating van het cultuurcafé. De concessie loopt over een periode van 9 jaar, vermoedelijk vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2030 en kan eventueel verlengd worden.Het masterplan van de Vroonhofsite is in opmaak en werd voorgesteld aan het publiek. Uit dit masterplan komt naar voor dat de Proosdijstraat eerder het karakter heeft van een plein. Daarom wordt voorgesteld om de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de naamkeuze 'Proosdijstraat' in te trekken en aan de ruimte palend aan het woonproject Ieperstraat - Rekhof en de achterliggende weg de naam 'Proosdijplein' toe te kennen. De verbinding tussen de Ieperstraat en het Rekhof krijgt de naam 'Pukelstraatje'.In de zitting van 24 februari 2020 stelde de gemeenteraad de straatnaam 'Mézièreplein' voor het bouwproject Douvieweg (de nieuw aan te leggen straat en de nieuwe parking), samen met de bestaande wegen palend aan het Brennepark, principieel vast. Naar aanleiding van het eerste openbaar onderzoek werd door het bewonersplatform Watou voorgesteld om de straatnaam 'Mézières-en-Brenneplein' toe te kennen. Er werd contact opgenomen met de burgemeester van de Franse zustergemeente Mézières-en-Brenne en de burgemeester verklaart dat er in Frankrijk meerder Mézières zijn en dat enkel de naam 'Mézières-en-Brenneplein' verwijst naar zijn gemeente. Van de zijweg 'Douvieweg 13A tot 13 E' en van de zijweg Douvieweg 21A wordt de straatnaam gewijzigd naar 'Mézières-en-Brenneplein'.Ten opzichte van eerdere versies werden volgende verbeteringen voor het woon-schoolverkeer opgenomen in het Openbaar Vervoersplan, zodat vrijwel alle leerlingen uit de omliggende gemeenten een rechtstreekse verbinding naar Poperinge krijgen: Lijn 24 rijdt rechtstreeks tussen Diksmuide en Poperinge in plaats van met een overstap in Oostvleteren. Daarnaast wordt ook via Krombeke en Westvleteren gereden, waardoor De Lovie alsnog bediend wordt; Lijn 25 rijdt tussen Boezinge en Poperinge via Elverdinge en Woesten, waardoor men vanuit Elverdinge en Woesten niet meer moet overstappen; Lijn 51 rijdt niet meer via Beveren aan de IJzer, maar via Stavele; Lijn 62 vertrekt van Beveren aan de IJzer in plaats van Roesbrugge; en er wordt een extra rit voorzien van De Klijte en Kemmel naar Loker, wat de reisduur voor leerlingen uit De Klijte en Kemmel halveert, weliswaar met een overstap.Tussen Aviko en de stad Poperinge werd overlegd om samen te werken aan een het project 'Dureau - duurzaam (her)gebruik van water' om water bruikbaar te maken voor de landbouw. Het opzet is om een nieuw bufferbekken, naast het bluswaterbekken van de Sint-Jansstraat, aan te leggen. (AHP)