Plannen Sportpark ‘t Veld in Sijsele krijgen vorm maar roepen ook vragen op

Sportschepen Christoph De Sutter met de plannen bij het sportpark.©Davy Coghe Davy Coghe
Sportschepen Christoph De Sutter met de plannen bij het sportpark.©Davy Coghe Davy Coghe
Piet De Ville
Piet De Ville Medewerker KW

Op het online participatiemoment over de vernieuwing van sportpark ’t Veld klonk nogal wat bekommernis rond bijkomende hinder. “Ik hoorde toch ook veel tevreden geluiden over de eerste schetsen en plannen”, zegt sportschepen Christoph De Sutter. “En door de groene buffer én de beperkte hoogte zal de impact voor de omgeving heel goed meevallen.”

Het Damse stadsbestuur organiseerde op donderdag 10 december een online participatiemoment naar aanleiding van de geplande vernieuwing van sportpark ’t Veld in Sijsele. De vernieuwingen houden in dat er een nieuwe en ruimere sporthal met alle moderne toebehoren komt, nieuwe voetbalinfrastructuur met bijhorende velden en een uitgebreid skateboardpark. Volgens schepen voor sport Christoph De Sutter (CD&V+) namen zo’n vijfenzestig personen deel aan het participatiemoment. “De meeste mensen reageerden echt positief op de eerste schetsen en plannen. Met de bestuursploeg hebben we de ambitie om het sportpark grondig herin te richten en te voorzien van nieuwe accommodatie. We luisteren naar de sporters en verenigingen en willen zo klaar zijn voor pakweg de volgende veertig jaar.”

Bekommernissen

Toch uitten nogal wat buurtbewoners ook bekommernissen bij de nieuwe plannen. Zo wordt er gevreesd voor bijkomend verkeer, een hogere parkeerdruk en in het algemeen meer verstoring van de rust in de verkaveling ’t Veld als er nieuwe infrastructuur komt die mogelijk ook meer volk op de been brengt. Er zijn ook bewoners die zich afvragen of het überhaupt wel nodig is dat er nog geïnvesteerd wordt in nieuwe sportinfrastructuur zo dicht bij de woningen. Ook oppositiefractie N-VA volgt het dossier en heeft bedenkingen. “Veel bewoners vinden dat er nu al teveel overlast is, onder meer ook vanwege tennisclub Oase. Ze vragen zich af of nieuwe infrastructuur niet beter op een andere locatie komt, zoals op de kazernesite die de Stad toch zal verwerven”, stelt gemeenteraadslid Jos Millecam (N-VA). “Daar is bovendien al een sporthal aanwezig die zou kunnen vernieuwd worden. Het is nog wat vroeg in dit dossier – en we vragen ons af in hoeverre hier nog veel in kan rond gebeuren in deze legislatuur – om al duidelijke standpunten in te nemen maar als N-VA hebben wij zeker begrip voor de bekommernissen van de bewoners.”

Parkeerproblemen?

De andere oppositiepartij, Damse Belangen, klinkt iets positiever maar heeft wel bedenkingen bij de locatie van inplanting van de nieuwe sporthal. “Die zou erg dicht tegen de bibliotheek komen; een plaats die nu zeker met de Bijentuin erbij rust uitstraalt”, zegt Damse Belangen-gemeenteraadslid Kelly De Sutter. “Bij drukke sportmanifestaties vrezen we parkeerproblemen aan de bibliotheek en in de omliggende straten. Er zou wel een bijkomende parking komen op de plaats waar nu ‘t Keunekot is, maar deze ligt aan de andere kant… Dat het skatepark, dat intens gebruikt wordt door jongeren, uitgebreid wordt, vinden we wel heel positief.”

Groene buffer

Volgens schepen De Sutter wordt er wel degelijk rekening gehouden met te verwachten bekommernissen rond (visuele) hinder en parkeerdruk. “De nieuwe infrastructuur zal gebouwd worden voor de huidige gebruikers. Het is is niet de bedoeling om nieuwe verenigingen en andere sporttakken aan te trekken”, klinkt het. “In die zin zal de mobiliteit en het aantal bezoekers gelijk blijven. Ook de toegangswegen blijven dezelfde als vandaag. De fietsverbinding die er vandaag is via de Kan. Bittremieulaan blijft een fietsverbinding, doorgaand autoverkeer over het sportpark blijft verboden en om de druk op de wijken te verlichten, voorzien we aan beide zijden van het sportpark een uitbreiding van de parkings. Verder zal door de groene buffer die we voorzien én door de beperkte hoogte van de gebouwen de impact op de omgeving heel goed meevallen. En wat de tennis betreft; daar zullen we een geluidswerende berm voorzien. We zullen alvast de bevolking blijven betrekken in het verdere verloop van dit dossier. Wat de timing betreft: het skatepark zou alleszins snel moeten kunnen gaan, net als de voetbalpleinen; dat moet mogelijk zijn nog tegen of in 2023. De bouw van de sporthal zelf zal wellicht voor 2025 zijn. Ik ben ervan overtuigd: de sportieve toekomst van Damme ziet er rooskleurig uit!”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier