N-VA vraagt dat boerkiniverbod in Brugse zwembaden van kracht blijft

Stefan Vankerkhoven

De stad Gent en de gemeente Merelbeke kregen van de rechter te horen dat zij verplicht worden om in hun zwembaden boerkini’s toe te laten. In de drie Brugse zwembaden is het voorlopig nog verboden. N-VA vraagt het Brugs stadsbestuur om het verbod te handhaven.

Als het van de N-VA afhangt, dan is en blijft het verboden om in boerkini te zwemmen in de Brugse zwembaden. “We zullen niet aanvaarden dat een symbool van onderdrukking toegelaten wordt”, maakt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche duidelijk. Gemeenteraadslid Eric Lagrou vraagt het stadsbestuur attent te blijven opdat de bestaande reglementering blijft gelden in de drie publieke zwembaden op Brugs grondgebied.

De stad Gent en de gemeente Merelbeke kregen van de rechter te horen dat zij verplicht worden om in hun zwembaden boerkini’s toe te laten. Het argument dat de boerkini om ‘hygiënische’ of ‘veiligheidsredenen’ mag geweerd worden, wordt door de rechtbank verworpen. De rechtbank volgt daarmee het advies van UNIA.

Boerkini

Raadslid Eric Lagrou zocht het op. “De huidige regelgeving in de drie Brugse zwembaden – Guilini, Interbad en LAGO – is helder inzake zwemkleding. In het LAGO staat de boerkini zelfs uitdrukkelijk vermeld, maar ook in beide andere baden mag je geen plons maken met iets anders dan een zwembroek of badpak.”

“Vandaag is er in Brugge nog geen probleem”, vult PVDD aan. “Maar het volstaat dat enkele moslimactivistes het vonnis tegen de regelgeving in Gent en Merelbeke aangrijpen om ook in Brugge hun visie te willen doordrukken.” De partij Groen gaf al aan actie te zullen ondernemen.

Onderdrukking

De N-VA vindt de boerkini een symbool van onderdrukking. “Dit gaat niet om een kledingstuk. Het gaat ook niet over hygiënische voorschriften. Dit debat gaat zelfs niet over zwemmen. Het gaat om mensen die lak hebben aan gelijkheid en de discriminatie van de vrouw zo vanzelfsprekend vinden, dat ze iedere vorm van emancipatie een bedreiging vinden van hun vrijheid”, zegt Pol Van Den Driessche.

N-VA vraagt dat boerkiniverbod in Brugse zwembaden van kracht blijft

“De toegeving aan deze activistes, kan ervoor zorgen dat de boerkini via groepsdruk, straks de norm wordt voor ‘goede’ moslima’s. Een fenomeen dat we eerder zagen bij het dragen van een hoofddoek op scholen en op straat. Wie het niet deed, werd net zo lang geviseerd tot ze zich schikten naar de norm. Scholen voerden toen meer dan terecht een hoofddoekenverbod in, binnen de schoolmuren.”

N-VA vraagt dat boerkiniverbod in Brugse zwembaden van kracht blijft

“Het veelgebruikte argument dat fundamentele moslima’s niet gaan zwemmen, is er geen”, vervolgt Eric Lagrou. “Hier was geen vraag naar in onze zwembaden, tot ze werd gecreëerd door activistes met als enige doel de apartheid te doen toenemen en de ongelijkheid tussen man en vrouw te benadrukken. “Wij zijn heel duidelijk: wij willen straks geen separatisme in de zwembaden van onze stad. Géén ‘boerkini’- zwembaden en ‘witte’ zwembaden. We durven hopen dat het stadsbestuur ook deze lijn aanhoudt.”

Wetgevend werk

Senator Pol Van Den Driessche zal samen met zijn collega’s in de Kamer nagaan of er bijkomend wetgevend werk nodig is. “Want we kunnen niet aanvaarden dat onze waarden en normen overboord worden gegooid onder druk van radicale personen of groepen. Wie in Vlaanderen leeft en woont, moet zich daarnaar schikken. Gelukkig doen de meesten dat op een voortreffelijke manier.”

De Brugse schepen van Sport, Dolores David (SP.A), reageert ook: “Zolang ik sportschepen ben in Brugge zul je geen boerkini’s zien in Brugse zwembaden. Ik ben daar resoluut tegen. Ik heb overigens Turkse vrienden. Zij zijn moslims en ook resoluut tegen boerkini’s. Ze spreken er schande over. Ze staan symbool voor de onderdrukking van de vrouw.”

Het standpunt van SP.A’er Dolores David staat in schril contrast met dat van haar Gentse partijgenoten, die wel na de uitspraak van een Gentse rechter boerkini’s willen toelaten in een Gents zwembad.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.