"We zijn Pol Van Den Driessche dankbaar dat hij plaats maakt voor de nieuwe generatie, zodat N-VA volop kan gaan voor verjonging. Zijn grootste talent is communicatie; we zijn blij dat hij zich in die rol blijft inzetten voor de partij en ons kan steunen", zeggen Maaike De Vreese (34), An Capoen (36) en Nele Caus (37) in koor over de Brugse senator, die eerder deze week bekend maakte afscheid te nemen van de nationale politiek.
...

"We zijn Pol Van Den Driessche dankbaar dat hij plaats maakt voor de nieuwe generatie, zodat N-VA volop kan gaan voor verjonging. Zijn grootste talent is communicatie; we zijn blij dat hij zich in die rol blijft inzetten voor de partij en ons kan steunen", zeggen Maaike De Vreese (34), An Capoen (36) en Nele Caus (37) in koor over de Brugse senator, die eerder deze week bekend maakte afscheid te nemen van de nationale politiek. Deze drie dames hebben vijf zaken gemeen: ze wonen in Brugge, hebben een passie voor het lopen, zijn moeders van jonge kinderen, combineren een uitdagende carrière met een druk gezinsleven én steken hun nek uit om deel aan de parlementsverkiezingen op zondag 26 mei. Maaike kreeg de tweede plaats op de Vlaamse lijst in West-Vlaanderen, Nele staat op elf, huidig federaal parlementslid An Capoen prijkt op nummer vijf van de federale lijst in West-Vlaanderen.Maaike De Vreese is de nobele onbekende van dit vrouwelijke trio. Deze dochter van een gewezen leraar in Ter Groene Poorte en oud-leerlinge van het Sint-Andreasinstituut studeerde criminologie aan de UGent en werkte van 2008 tot 2014 bij de Dienst Vreemdelingenzaken, alvorens gedetacheerd te worden naar het kabinet van staatssecretaris Theo Francken, waar zij zich als Adviseur Veiligheid bezig hield met materies als mensenhandel en -smokkel, de terugkeer van criminelen, radicalisering en transmigratie. "Voor de humanitaire visa was ik niet bevoegd", vertelt ze. Over het feit dat een Mechelse partijgenoot hier rond in opspraak kwam en er nu ook vragen rijzen over de politieke verantwoordelijkheid van haar voormalige staatssecretaris zegt ze: "Het is wachten op de uitkomst van het gerechtelijk onderzoek. Maar als iemand echt geld verdiend heeft op de kap van kwetsbare mensen, zijn daar geen woorden voor. Dat is schandalig."Van waar de motivatie om in de politiek te stappen? Want vanop de tweede plaats is een zitje in het Vlaams parlement nagenoeg een certitude voor Maaike De Vreese, aangezien N-VA in 2014 zeven West-Vlamingen mocht afvaardigen. Maaike De Vreese: "Ik ben gevraagd door de partij, want ik kom niet uit een politiek nest, als kind droomde ik ervan om ballerina te worden. Maar ik werk nu al vier jaar voor N-VA, het was dus een evidente keuze."Het is wel eigenaardig dat Maaike de voorbije jaren haar expertise opbouwde op federaal vlak, maar nu op een Vlaamse lijst prijkt. "De kieslijsten samenstellen is echt puzzelwerk, waarbij het partijbestuur met vele factoren rekening moet houden. Vlaanderen is bevoegd voor integratie en inburgering, de preventie van radicalisering, verslaving en jeugddelinquentie. Dat zijn allemaal thema's die ook nauw aansluiten met mijn opgedane beroepservaring als criminologe", aldus De Vreese.An Capoen hoopt opnieuw op een zitje in het federaal parlement: "In 2014 stond ik op de zesde plaats en haalde ik met 15.636 voorkeursstemmen de laatste West-Vlaamse zetel binnen. Nu ben ik opgeschoven naar de vijfde plaats. Noodgedwongen zetelde ik in de commissie buitenlandse zaken, terwijl als arts ik ben patholoog in het AZ West volksgezondheid mijn dada is. Ik ben er trots op dat ik mee de terugbetaling van borstreconstructies kon realiseren. Ik blijf de kandidate van de medische sector. Mijn politieke ambitie is het geld zo dicht mogelijk bij de patiënt krijgen. Nutteloze structuren afschaffen, de ziekenfondsen hervormen, wangedrag en verspilling in de medische sector tegengaan. De budgetten die op die manier vrijkomen, moeten we herinvesteren in de patiënten."Gemeenteraadslid Nele Caus wil vanop de elfde plaats N-VA ondersteunen. "Mijn ambities liggen vooral lokaal, maar het is belangrijk dat N-VA opnieuw de grootste partij wordt. Het sociaaleconomisch beleid dat onder onze impuls opgestart is, is nog niet af. We mogen niet terug naar de afbraakpolitiek van vroeger. De harde werkers en het ondernemerschap moeten beloond worden."