N-VA Kortrijk wil databank voor dierenverwaarlozers

Kelly Detavernier, Axel Ronse, An Vandersteene en Nele Vrand hadden dierenarts Valerie Huvaere uitgenodigd voor extra duiding. © AXV
Axel Vandenheede

N-VA Kortrijk besteedt in zijn verkiezingsprogramma ook veel aandacht aan dierenwelzijn. Het schuift vijf prioriteiten naar voor.

Zo wil N-VA een regionale databank opstarten waarin dierenverwaarlozers en zogenaamde impulsaankopers van dieren worden geregistreerd. “Een dier kopen is geen vrijblijvende zaak”, stelt An Vandersteene. “Maar we zien bij te veel mensen dat dit wel het geval blijkt. Daarom dit initiatief, dat nog niet bestaat. Die databank zouden de politie, dierenasielen, dierenwinkels… kunnen consulteren.”

Dierenpolitie

“Er is daar zeker nood aan”, aldus dierenarts Valerie Huvaere van dierenartsenpraktijk Overleie. “We zijn nog maar twee jaar actief in Kortrijk, maar hebben al dikwijls zaken meegemaakt waarbij we ons vragen stellen. Iemand van 19 jaar bijvoorbeeld is in anderhalf jaar tijd met vier andere puppy’s langsgekomen. Als we vragen waar de vorige is gebleven, is die weg omdat die ofwel beet, ofwel is gestorven, ofwel te wild was om te behouden. Dan klopt er iets niet.”

“De opvangcapaciteit van de dierenasielen moet omhoog” – Nele Vrand

In het verlengde daarvan vraagt N-VA Kortrijk om bij politiezone Vlas een inspecteur aan te stellen die zich specifiek met dierenwelzijn bezighoudt. “Zo kunnen klachten over dierenmishandeling kordaat worden aangepakt”, aldus lijsttrekker Axel Ronse. “Verder willen we een comité voor dierenwelzijn opstarten met daarin vertegenwoordigers van de politie, de gemeenteraad, dierenartsen en welzijnswerkers.”

Weides met vijver

De andere punten gaan over armoede en dierenwelzijn, extra hondenloopweides en meer capaciteit voor dierenasielen. “Veel dieren worden bij dierenartsen achtergelaten en die moeten dan maar opvang of een nieuwe thuis zoeken”, aldus kandidate Nele Vrand. “We moeten op regionaal niveau bekijken hoe we de opvangcapaciteit kunnen vergroten. Bovendien is het nodig om ook opvang te voorzien voor reptielen en vogels, waar daar is een grote nood aan.”

“Tot slot de hondenloopweides: in Kortrijk zijn er te weinig. Zeker in het zuiden van de stad”, besluit kopvrouw Kelly Detavernier. “Extra leuk zou zijn als sommige weides een vijver zouden hebben, zodat de honden er ook kunnen zwemmen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.