N-VA brengt eigen ‘meerjarenplan’ in Roeselare, knip moet nog altijd weg

Philippe Verhaest

N-VA wil dat Roeselare de komende vijf jaar een andere koers vaart. “Het lijkt erop dat Roeselare een stuk van haar dynamiek verliest tegenover Kortrijk, Oostende, Waregem en andere West-Vlaamse steden”, stelt Brecht Vermeulen. De oppositiepartij lanceert daarom vijf speerpunten voor de komende vijf jaar.

Roeselare staat sinds jaar en dag bekend als dé handelsstad van Vlaanderen. “Een borrelend verhaal voor nieuwe KMO’s en een plek waar bedrijven op tal van domeinen voorloper kunnen zijn”, klinkt het bij N-VA-fractieleider Brecht Vermeulen.

“Maar de ferme bevolkingsgroei van de stad heeft ook een keerzijde: vervreemding, vereenzaming, een toegenomen gevoel van onveiligheid, een stijging van het aantal nieuwkomers bij de OCMW-klanten… Foute keuzes uit het verleden eisen ook hun tol, zeker op vlak van mobiliteit.”

Brecht Vermeulen en zijn partijgenoten willen niet bij de pakken blijven zitten. “Politiek raakt verzuurd wanneer het blijft bij enkel signaleren van ongemakken, problemen en verkeerde beleidsbeslissingen. Met N-VA willen we tonen dat het anders kan. Daarom hebben we vijf speerpunten voor de komende vijf jaar die prioritair verschillen van het meerjarenplan van de meerderheid.”

N-VA wil als eerste de gemeentebelastingen zien dalen. “Die zijn aan de dure kant, vinden we. Er moet ook een actiever migratie- en integratiebeleid op stedelijk niveau gevoerd worden en ons verkeer moet vooruit gaan en niet langer stilstaan. We ijveren ook voor een veiliger fietsverkeer en de ongepaste concurrentie van de overheid tegen de privésector moet aangepakt worden. Daarmee snijden we in ons eigen vel.”

Gemeentebelastingen

N-VA pleit ervoor om de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting naar beneden te halen. “Die ligt nu op 8,5 procent en levert de stad 20,5 miljoen euro op, goed voor 18 procent van alle inkomsten. Het Vlaams gemiddelde bedraagt echter 7,2 procent. Roeselare heeft het hoogste percentage van alle centrumsteden en dat is ook het geval voor de opcentiemen op onroerende voorheffing. Als we een dynamische stad willen ontwikkelen, moeten we focussen op onze actieve bevolking. Zij zijn de kerosine van onze stad. Daarom kunnen we ons beter aanpassen aan het gemiddeld belastingsniveau, anders lopen we het risico dat zijn verhuizen.

Integratiebeleid

De federale overheid is ruim twintig jaar niet performant geweest om de het asiel- en migratiebeleid correct op te volgen, zegt N-VA. “Dit heeft gevolgen voor lokale overheden, maar ook wij hebben een rol te spelen: zacht zijn voor zij die onze hulp nodig hebben, hard voor zie die er misbruik van maken. De grote uitdaging bestaat er in om erkende vluchtelingen en mensen met een subsidiaire bescherming in Roeselare te integreren en mensen die het land moeten verlaten ook effectief aan te raden om terug te keren naar hun land van herkomst.”

De doorgeknipte verkeerssituatie tussen de Gasstraat en Stationsdreef moet verdwijnen

Ook het secundaire inburgeringstraject moet belangrijker worden. “We willen de individuele opvang van asielzoekers afbouwen en op termijn stopzetten en gedogen illegale inwoners niet. Het OCMW, ons zorgbedrijf en andere organisaties van de stad moeten zo weinig mogelijk steun vertrekken aan illegaal verblijvende vreemdelingen. Met opleidingen moeten we identiteitsfraude beter aanpakken en er moeten ook maatregelen komen om het Nederlands te promoten.” Daarvoor ijvert N-VA om enkel nog Nederlands in de kinderopvang te gebruiken. “Onze taal moet met de paplepel ingegeven worden. Niet-Nederlandstalige ouders zonder voltijds werk moeten een verplicht taalbad volgen en die verplichting moeten we koppelen aan steun door bijvoorbeeld het OCMW. In de scholen van het stedelijk onderwijs moeten elke woensdagnamiddag lessen Nederlands georganiseerd worden voor vreemdelingen met geldige verblijfspapieren.”

Mobiliteit

Het moeizame Roeselaarse verkeer is ook voor N-VA een doorn in het oog. “We staan steeds vaker stil”, zegt Brecht Vermeulen. “Het dichtknijpen van de capaciteit van bepaalde straten en het doorknippen van normale verkeersstromen liggen aan de basis van dit fenomeen. Zo is ons centrum minder aantrekkelijk. De meerderheidspartijen keurden in 2017 een nieuw mobiliteitsplan goed, maar eind 2019 is er nog altijd geen concrete uitwerking. Het stadsbestuur wil de binnenstad steeds meer voorbehouden voor wandelaars, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer. Wij willen opnieuw vlot, maar veilig autoverkeer. De doorgeknipte verkeerssituatie tussen de Gasstraat en Stationsdreef moet zo snel mogelijk verdwijnen en er moet traag eenrichtingsverkeer voor en achter het station mogelijk zijn. De verkeerslichten aan de kruising van de Sint-Amandsstraat met de Stationsdreef willen we vervangen door een rotonde.”

Fietsen

“Fietsen is gezond en efficiënt, maar het beleid is doorgeslagen door de fietser onbegrensd overal toe te laten. Daarenboven treedt de politie nauwelijks op tegen verkeersovertredingen van fietsers. Wij pleiten voor veiligere schoolomgevingen en fietsers mogen in een eenrichtingsstraat enkel in beide rijrichtingen fietsen wanneer die breed genoeg is om zowel een bus of vrachtwagen aan beide zijden van een fiets te laten rijden. Fietssuggestiestroken mogen zo weinig mogelijk gebruikt worden, want die geven een vals gevoel van veiligheid. Afgescheiden fietspaden aan onze invalswegen zijn dan weer wél een must. De ‘moordstroken’ moeten zo snel mogelijk verdwijnen.”

Niet-Nederlandstalige ouders zonder voltijdse job moeten een verplicht taalbad volgen

Nog een pijnpunt, volgens N-VA: “de stad, OCMW en satellietorganisaties nemen een steeds bredere waaier aan activiteiten op. Daarbij verlaten ze hun kerntaak als openbaar bestuur. Wanneer de overheid haar middelen en positie gebruikt om regulier marktaandeel van de private sector af te nemen, is dit ongepaste concurrentie. Op termijn wordt vaak duidelijk dat de overheid die zaken niet altijd als een goede huisvader afhandelt. Thuisverplegingsdiensten en kinderopvangdiensten van het zorgbedrijf Motena mogen nooit zo georganiseerd worden dat ze de private sector bewust gaan concurreren. Ze kunnen wel complementair werken voor doelgroepen of diensten waarvoor er geen of onvoldoende privaat aanbod bestaat. Als Motena zelf geen bijkomend woonzorgcentrum wil of kan bouwen, dan mag de stad niet verhinderen dat een private marktpartij dit kan oprichten. Zo ijveren we voor een nieuws wzc in Beveren. We stellen voor om hiervoor de gronden van de Hoeve Stragier aan de Beversesteenweg – eigendom van De Mandel – te gebruiken. En waarom kunnen elektrische laadpalen enkel opgericht en uitgebaat worden door Fluvius? Op de private markt zijn er alternatieve aanbieders en N-VA wil die mee in concurrentie brengen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.