Meerjarenplan is ondernemend en bruisend, ecologisch en gezond, sociaal en duurzaam

In december komt het meerjarenplan ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad. © AVH
Redactie KW

In een persbericht presenteert burgemeester Jos Sypré (CD&V) het meerjarenplan voor zijn gemeente. Vanaf 2020 tot en met 2025 wil hij zich met zijn coalitie van CD&V, SP.A en Groen-schepenen inzetten voor een beleid dat de Beernemnaar goed informeert en mee betrekt in zijn keuzes en beslissingen.

“De stem van de burger wordt gehoord”, laat Sypré optekenen. Via adviesraden moet ook dit meerjarenplan gecontroleerd worden. In december komt het document ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad. De coalitie bouwde het meerjarenplan op rond de krachtlijnen ‘Ondernemend en bruisend, ecologisch en gezond, sociaal en duurzaam’. Daarmee zet de gemeente zich verder in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bereiken. Die doelen van de VN moeten tegen 2030 van de wereld een betere plek maken.

Blikvangers

Een nieuw zwembad, de gemeenteschool vernieuwen en extra middelen voor armoedebestrijding. Daarmee opent de burgemeester zijn plannen. “Het ontwerp meerjarenplan bruist van initiatieven om de inhoudelijk 29 beleidsdoelstellingen in de verf te zetten”, klinkt het. “We versterken het ondernemerslandschap van Beernem, ontginnen de troeven van onze landbouw, zetten in op een nabije en aanspreekbare politie. We pakken het mobiliteitsvraagstuk aan en maken van Beernem een echte fietsgemeente”, gaat de burgemeester verder.

Extra personeel voor technische diensten

Daarnaast wil Sypré ook meer ontmoetingskansen door de bibliotheek en de gemeenschapscentra verder uit te bouwen. De technische dienst focust zich verder op onderhoud van wegen, groenperken en gemeentelijke gebouwen. Om dat werk zorgvuldig in te vullen zal het gemeentebestuur extra personeel voorzien. Daarnaast wil Sypré zich extra inzetten om rollend materieel en gereedschap te vervangen. Ook de landelijke wegen onderhouden staat met stip in het plan.

Burgemeester Jos Sypré met schepenen Patricia Waerniers, Jan Vanassche, Ruben Strobbe, Claudio Saelens, Vicky Reynaert stellen hun meerjarenplan voor.
Burgemeester Jos Sypré met schepenen Patricia Waerniers, Jan Vanassche, Ruben Strobbe, Claudio Saelens, Vicky Reynaert stellen hun meerjarenplan voor.© AVH

Samen met alle coalitiepartners besliste de burgemeester ook om het nieuwe burgemeestersconvenant te onderschrijven. Dat pact moet de inzet rond duurzaamheid verzekeren en nodigt alle inwoners uit om zuinig om te gaan met energie. Er komt bovendien ook een beleidskader rond windenergie. Anderzijds zal de gemeente het project rond de deelwagens verder uitbouwen. “We gaan voor een uitnodigende, aantrekkelijke, propere en groene omgeving, aangename ontmoetingsplaatsen en streven naar een onderhoudsvriendelijk groenbeheer”, bevestigt Jos Sypré.

Alle Beernemnaars aan het sporten

Als ex-schepen van sport zal Sypré zich inzetten om sport en bewegen in Beernem te doen groeien. Sport en bewegen zijn volgens hem noodzakelijk voor de gezondheid. Hij maakt er een streefdoel van om zoveel mogelijk Beernemnaars aan het sporten te krijgen. Dat moet lukken in een zorgzame en sociale gemeente met aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. Het budget voor sociaal beleid groeit jaarlijks met drie procent om de stijgende noden inzake armoede op te vangen.

Ook de medewerkers van het Sociaal Huis spelen daar een belangrijke rol in. Zij moeten volgens het nieuwe meerjarenplan op de baan om samenlevingsproblemen met inwoners te bespreken. Daarnaast moeten ze een verbindende factor vormen met de gemeentediensten, de politie en de woonwinkels. Met een handtekening onder het charter Gezonde Gemeente zet Sypré zich met Beernem in voor maximale kansen op een goede gezondheid en levenskwaliteit.

Aandacht voor het zuiden

Ook diversiteit krijgt een belangrijke plaats in het plan van Sypré. “Beernem is een verdraagzame gemeente waar iedereen welkom is. We gaan voor een inclusieve en diverse samenleving, met aandacht voor het Zuiden en voor de lokale solidariteit.” In die diverse samenleving krijgen ook jongeren optimale kansen. De speelpleinen en kindvriendelijke open ruimtes krijgen een opknapbeurt en Sypré verzekert de inspraak van jongeren. “We investeren sterk in de vestigingsplaatsen van de Buitenschoolse Kinderopvang en in het aantrekkelijk maken van de job en het uitbreiden van het aantal uren van de begeleidsters.” Erfgoed draagt Sypré hoog in het vaandel. De relicten van het verleden krijgen de nodige zorg en de omvorming van begraafplaatsen tot begraafparken wordt verder gezet.

Eerlijke loon-en arbeidsvoorwaarden zijn een volgend streefdoel van de burgemeester. De 200 werknemers van de gemeente hebben daar recht op. Bovendien komt er een verhoging van de tweede pensioenpijler en de fietsvergoeding tot het wettelijk maximum.

Begroting

Net als in de regering van Jambon I vergeet ook Sypré geen cijfers. Beernem is volgens hem een financieel gezonde gemeente. De komende jaren wil hij met zijn team een strikt, doordacht een eerlijk financieel beleid voeren. De extra uitgaven balanceert hij door extra inkomsten te genereren en overtollige uitgaven te schrappen. Er komt een verandering in het huidig belastingstarief, dat al dateert van 2003. Op termijn is dat volgens Sypré niet meer houdbaar. “Ofwel moet er bespaard worden op personeel en dus ook op dienstverlening, ofwel moet er langs inkomstenzijde iets gebeuren”, vertelt hij.

“De inkomstenbronnen van de gemeente zijn vooral door het verlies aan inkomsten door de federale taks-shift sterk gedaald. Bovendien groeien aan de uitgavenzijde de dotaties aan politie en brandweer.” De belastingstarieven groeien dus, rekening houdend met de inkomsten van Vlaanderen vanuit het Open Ruimtefons, met 7,5 tot 7,8%. Ook de onroerende voorheffing stijgt met 135 opcentiemen. “Hierbij schakelen we onze belastingsvoet gelijk met die van de omliggende gemeentes, houden we de belastingsdruk voor de gezinnen betaalbaar en bouwen we onze mooie gemeente verder uit tot een plek waar het goed is om te wonen, te leven en te werken”, besluit burgemeester Jos Sypré.

(AVH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten