Gouverneur neemt klimaatverandering ernstig:“We staan in het oog van de storm”

Gouverneur Carl Decaluwé.
Gouverneur Carl Decaluwé.
Jan Gheysen
Jan Gheysen Opiniërend hoofdredacteur

“De klimaatverandering is een probleem dat de hele planeet in de ban houdt en dus zeker ook West-Vlaanderen”, zegt gouverneur Carl Decaluwé in zijn jaarlijkse rede. “Wij staan in het oog van de storm, het is tijd om volop in groene industrie te investeren.”

De rede van de gouverneur opent traditioneel het provinciale werkjaar, maar dit is een uitzonderlijk jaar en door corona-omstandigheden komt de rede, waarin de gouverneur een actueel thema aansnijdt, wat later in het jaar. Thema deze keer is de klimaatverandering.

De voorbije zomers lieten er al weinig twijfel over: het klimaat is ook bij ons de voorbije jaren grondig veranderd. Jaar na jaar krijgen we af te rekenen met langdurige periodes van droogte die waterschaarste veroorzaken, dan komen er dagen met overvloedige regen waarmee onze riolen geen weg meer weten en verder in de toekomst is er de dreiging van de almaar stijgende zeespiegel.

Hitte

Voor gouverneur Carl Decaluwé is het duidelijk: het wordt een hele uitdaging om die klimaatverandering te beheersen en in te perken en er is bovendien weinig ruimte om te aarzelen.

“De laatste vijf jaar zijn wereldwijd de warmste sinds het begin van de waarnemingen”, zegt de gouverneur. “De zomer kwam dit jaar al in april en zorgde in mei al voor een verzengende droogte, die het wateraanbod, net als de voorbije jaren, al onder druk zette. Die langdurige droogteperiodes zijn nefast voor landbouw en voor de natuur. In de winter valt dan soms zoveel regen dat er wateroverlast van komt. Het water krijgt te weinig de kans om in de bodem te sijpelen en wordt veel te snel afgevoerd naar zee.”

Het is tijd om volop in groene energie te investeren

De hittegolven die we vaker meemaken dan ooit, zijn bovendien ook schadelijk voor de gezondheid. Het gebruik van airco’s leidt dan weer tot hoger energiegebruik wat vaak ook betekent dat we meer fossiele brandstoffen daarvoor inzetten, wat het klimaatprobleem want meer CO2-productie dan weer groter maakt, aldus de gouverneur.

Ontsteen de tuinen

De vraag is natuurlijk: wat kunnen we hiertegen ondernemen? Heel wat, luidt het. Een van de opmerkelijkste projecten die hij in de rede suggereert is dat van Ontsteen je tuin . “Onze tuinen willen we onderhoudsvriendelijk, met een verhard terras en een betegelde voortuin. Maar een groene tuin biedt ’s zomers meer verkoeling en zorgt ervoor dat het water meer in de bodem kan sijpelen”, stipt de gouverneur aan. “De West-Vlaamse milieufederatie stelt voor om Acasus, het West-Vlaams inspiratie- en kenniscentrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren, uit te breiden met een provinciaal steunpunt voor tuinen. Van daaruit kan dan advies gegeven worden over doordacht watergebruik in huis en tuin.”

Bomen zijn stofzuigers voor CO2. (foto JG)
Bomen zijn stofzuigers voor CO2. (foto JG)

Een andere suggestie van de gouverneur is het planten van bomen. “Bomen zijn krachtige CO2-stofzuigers. Via de burgemeestersconvenanten en het Vlaams klimaatplan is er de ambitie om één boom per Vlaming te planten tegen 2030. Dat moeten we echt realiseren”, zegt de gouverneur.

Dat we een kustprovincie zijn, houdt zowel troeven als dreigingen in. “De blauwe economie met de windparken op zee en de geplande zeeboerderij moeten we verder alle steun toekennen.” Maar de gouverneur waarschuwt ook: “Stormen worden heviger en de waterspiegel op zee stijgt waardoor onze kustbescherming almaar meer onder druk komt te staan. We hebben nu nog even de tijd om een goed plan uit te werken. Het Vlaams Complex Project Kustvisie ontwikkelt een gedegen langetermijnaanpak, maar de uitdaging is niet zozeer de hoogte van de zeespiegel, maar wel de snelheid waarmee die aan het stijgen is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.