Kazernesite in Sijsele blijft voorlopig opvangcentrum voor vluchtelingen: “Wijk van de Toekomst 10 jaar op slot”

De kazernesite in Sijsele blijft voorlopig een opvangkamp. (foto DC) © Davy Coghe
Piet De Ville

Oppositieraadslid Jos Millecam (N-VA) hecht weinig geloof aan de bewering van burgemeester Joachim Coens (CD&V+) dat er een akkoord is voor de verwerving van de kazernesite tegen februari of maart volgend jaar. “Mijn bronnen zeggen me dat de capaciteit van het opvangkamp opgetrokken wordt naar wel duizend vluchtelingen. De Wijk van de Toekomst zit voor zeker tien jaar op slot”, aldus Millecam.

Halfweg oktober raakte bekend dat de uitbating van de kazernesite in Sijsele als opvangcentrum voor asielzoekers zou verlengd worden tot eind 2022 én dat de capaciteit zou opgetrokken worden tot wel 464 bedden, daar waar het er aanvankelijk maar een driehonderdtal waren. Als reden hiervoor werd in een brief van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi verwezen naar de crisis in Afghanistan die een bijkomende vluchtelingenstroom zou op gang brengen en de verminderde capaciteit in de Rode Kruiscentra doordat ook landgenoten die getroffen werden door de overstromingen in Wallonië er worden opgevangen.

Door deze ontwikkeling klonk dan ook de vrees dat de lang aangekondigde Wijk van de Toekomst op de site – met ruimte voor wonen, werken en ontspannen – op de lange baan zou terecht komen. De beoogde verwerving van de site, op vandaag nog steeds eigendom van Defensie, door Stad Damme en WVI sleept immers al een hele tijd aan door onenigheid over wie er moet instaan voor de sanering van de door oude batterijen vervuilde bodem. De huisvesting van bijkomende vluchtelingen zou dit dossier ook niet bespoedigen.

Het Damse stadsbestuur liet echter vlug weten dat het de garantie had gekregen dat het dossier voor de ontwikkeling van deze wijk géén vertraging zou oplopen én dat er zelfs een doorbraak was in het dossier. “Er is een akkoord en alle betrokkenen in het dossier – Stad Damme, WVI, Defensie en afvalstoffenmaatschappij OVAM – scharen zich achter een verkorte procedure waarbij de sanering mee betrokken wordt”, liet burgemeester Joachim Coens (CD&V+) verstaan. “De verkoopakte zal in februari of uiterlijk maart volgend jaar kunnen ondertekend worden.”

Raadslid Jos Millecam (N-VA), die sterk betwijfelt of die verwerving effectief zal kunnen doorgaan, vroeg hierover op de jongste gemeenteraad meer toelichting aan burgemeester Coens. Die liet, na ruggespraak met algemeen directeur Kristof Schotsmans, verstaan dat een versnelling in het dossier mogelijk was doordat OVAM ermee akkoord gaat om geen bodemsaneringsplan maar wel een bodemsaneringsonderzoek te vragen als voorwaarde. De sanering zou dus na de verwerving verder kunnen uitgevoerd worden. “En intussen is ook al een groot deel van de vervuilde grond gesaneerd”, klinkt het nog bij het stadsbestuur.

Onwettig

“Ik geloof nooit dat OVAM hiermee akkoord gaat want daarmee zou het zich in de onwettelijkheid laten duwen”, stelt Jos Millecam. “Dit dossier zal dus zeker nog langer aanslepen. Ik weet uit goede bron, via contacten met toppers die ik doorheen de jaren bij zowel VU en later VLD en ook N-VA heb opgebouwd, dat de capaciteit van de kazerne nog zal uitgebreid worden tot wel duizend bedden. Ik geef mijn bronnen niet prijs, maar ik ben al 36 jaar gemeenteraadslid en als ik zoiets verklaar in openbare zitting van de gemeenteraad doe ik dat niet zomaar. Schrijf maar op: de realisatie van de Wijk van de Toekomst zit voor zeker tien jaar op slot.” Burgemeester Coens laat verstaan dat hij uit overleg met alle betrokken partijen alvast andere signalen krijgt.

(PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.