Gistel schaart zich achter provinciaal advies over PAS: “We volgen het dossier nauw op”

Gauthier Defreyne. (foto PM)
Redactie KW

Het stikstofakkoord van de Vlaamse regering – voluit programmatische aanpak stikstof (PAS), is ook voer voor discussie in verschillende West-Vlaamse steden en gemeenten. Zo ook in Gistel. Op voorzet van CD&V schaart de stad zich achter het advies van de provincieraad.

Om de veel te hoge stikstof- en ammoniakuitstoot in Vlaanderen omlaag te krijgen, werkte de Vlaamse overheid een pakket maatregelen uit. Zo moet de varkensstapel tegen 2030 bijvoorbeeld met 30 procent verminderen. De meest omstreden maatregel is wellicht de verplichte sluiting van een veertigtal ‘rode landbouwbedrijven’ tegen ten laatste 2025. Dat zijn bedrijven die door de combinatie van hun ligging en hun stikstof- en ammoniakuitstoot de grootste impact hebben op de nabije natuur.

“Hoewel er in Gistel geen bedrijven op die veelbesproken rode lijst staan, treft het stikstofakkoord de lokale landbouwers ongemeen hard”, zegt Nicolas Dehaemers, lokaal voorzitter van CD&V. “Daarom dienden we op de jongste gemeenteraad een motie in waarin we het stadsbestuur aansporen om de Vlaamse regering op te roepen het akkoord bij te sturen. Dit kan in het kader van het openbaar onderzoek dat de gevolgen van het akkoord onderzoekt. De stad kan tot 1 augustus een adviserend advies indienen. Intussen tekenden al zeker 43 Gistelnaars een bezwaar in.”

Belangrijk signaal

Meerderheidspartijen Open VLD, N-VA en Vooruit namen het voorstel van CD&V niet zomaar over en tot een stemming kwam het niet. Maar een compromis werd wel gevonden: de gemeenteraad nam unaniem het advies van de provincieraad over.

Nicolas Dehaemers. (foto PM)
Nicolas Dehaemers. (foto PM)

Heel concreet vraagt de provincie aan de Vlaamse regering om rekening te houden met de specifieke West-Vlaamse situatie. Een derde van de Vlaamse landbouw is er gesitueerd. “De PAS is een gedeelde verantwoordelijkheid: zowel landbouw, mobiliteit als industrie moeten inspanningen leveren. Bij landbouw gaat het vooral om ammoniak, bij industrie en verkeer vooral om stikstofoxiden. De PAS maakt niet duidelijk waarom de neerslag van stikstof van mobiliteit en industrie voor de natuur anders beoordeeld wordt dan stikstof van landbouw. Ook komt er stikstof uit buurlanden en -regio’s”, klinkt het vanuit Boeverbos.

“Dit breder gedragen initiatief van de provincie geeft een veel sterker signaal naar de hogere overheid. Verschillende andere steden en gemeenten schaarden zich hier al achter”, verklaart burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). “Als landelijke stad blijven we waakzaam voor onze landbouwondernemers en volgen we het dossier op de voet.”

Hart onder de riem

CD&V toont zich tevreden. “Deze motie is een riem onder het hart van onze lokale boeren”, meent Dehaemers, die ook in dialoog ging met partijgenoot en Vlaams minister Hilde Crevits. “Kijk, het huidige akkoord verplicht heel wat Gistelse bedrijven om aanzienlijke investeringen op extreem korte termijn door te voeren. Dat is vaak een onmogelijke opdracht voor jongeren die op het punt staan een bedrijf over te nemen of boeren van wie de pensioenleeftijd in zicht is.”

“Boeren zijn bereid om inspanningen te leveren, maar het is belangrijk dat ze hiervoor de nodige tijd en steun krijgen. In gesprek gaan met boeren om tot een evenwichtig akkoord te komen is de sleutel naar een duurzame en rechtszekere toekomst.”

CD&V-raadslid Annie Cool houdt nog een warm betoog. “Landbouwers zijn sinds eeuwen cruciaal voor onze voedselvoorziening. Ze staan dag en nacht klaar voor hun dieren en oogst, ze produceren een variatie aan verse, veilige en voedzame producten. Koester hen dan ook.”

(TVA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.