Na stijgende inflatie en materiaalkost: stad Roeselare stuurt bij in budget

Onder meer de kostprijs van het stadhuis zal een flink stuk hoger liggen dan gepland. © (gf)
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Stad Roeselare houdt rekening met stijgende inflatie en materiaalkosten. Het opgemaakte budget is achterhaald en moet bijgeschaafd worden. “Onze diensten monitoren voortdurend en sturen bij”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

Een hogere inflatie en materiaalschaarste, dat moet serieus doorwegen op het budget van de stad. Zeker met de bouw van een nieuw stadhuis dat volop aan de gang is, aldus Brecht Vermeulen. “Het Planbureau voorspelde in december nog een gemiddelde jaarinflatie in 2022 van 3,8 procent, maar op 1 maart was dat al opgetrokken naar 6 procent. De kans is groot dat er nog eens bijgestuurd zal worden tot boven 6 procent.”

“Dat gaat een enorme impact hebben op onze begroting: in 12 maand tijd verwacht men 3 keer een overschrijding van de spilindex. Dus de lonen van de medewerkers worden 3 keer verhoogd. Ook de leeflonen. Ook de kostprijs prijs van het nieuwe stadhuis zal sterk stijgen. En de energiekost van al onze gebouwen. En de prijzen van wat we willen aankopen. En dan is er ook nog de materiaalschaarste. Hebben de financiële diensten al de omvang van die meerkost berekend? Waar en hoe gaat het stadsbestuur bijsturen om het budget in evenwicht te houden?”

Vijf buffers

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “Uw bezorgdheid, is ook onze bezorgdheid. Onze cijfers zijn gebaseerd op hetgeen we wisten in oktober-november. Ondertussen is die situatie gewijzigd en moeten we anticiperen. Uit rondvraag bij de andere centrumsteden blijkt dat niemand hier rekening mee had gehouden. Onze financiële diensten monitoren voortdurend en sturen bij waar nodig. De vooruitzichten op termijn zijn nog zo onzeker, waardoor het moeilijk is om nu al de gevolgen in te schatten. We houden hierbij rekening met vijf buffers: energie, materiaal, personeel, Oekraïne en corona. Op het einde van de rit moet alles in evenwicht zijn en dat zal ook het geval zijn. Daar zullen misschien zware keuzes gemaakt worden en projecten uitgesteld, maar iedere schepen zal daarbij een evaluatie moeten maken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.