Krachtbalvelden in Koekelare liggen er triest bij, Sam Dewulf (CD&V): “Al jaren geknoei bij herstel velden”

RAADSLID SAM DEWULF (CD&V) IS GEKNOEI DOOR AANNEMER BIJ HERSTEL KRACHTBALVELDEN BEU. © Eric VANHOOREN EV
Redactie KW

Oppositieraadslid Sam Dewulf (CD&V), klaagde tijdens de laatste gemeenteraad, het jarenlange geknoei aan bij de uitvoering van herstelwerken aan de krachtbalterreinen (foto), gelegen op het Domein De Mote in Koekelare.

“De aannemer denkt dat hij een voetbalveld herstelt door aarde op te voeren en nieuw gras in te zaaien, maar dat is echt geknoei en foefelwerk”, sakkerde Sam, die vindt dat de krachtbalvelden eens serieus dienen onderhanden genomen te worden.

In 2017 legde het gemeentebestuur van Koekelare drie nieuwe krachtbalvelden aan op het sportdomein De Mote, omdat de lokale krachtbalclub ‘Durf en Win’ toen flink aan het groeien was, de belasting van het enige terrein te groot was en er dus nood was aan extra velden. Toen een investering van 185.000 euro.

Club niet geraadpleegd

Het toenmalig gemeentebestuur met als schepen van sport Dirk Ampoorter (Vooruit), ging toen de belofte aan om de club steeds te betrekken bij de regelmatige heraanleg van de terreinen, maar van enig overleg was er nu geen sprake en is de heraanleg uitgevoerd”, sakkert raadslid Sam Dewulf, tevens auteur van het boek over de geschiedenis van krachtbalclub ‘Durf en Win’, tijdens de laatste gemeenteraadszitting.

“De krachtbalclub werd van de heraanleg niet op de hoogte gebracht en kon dan ook geen suggesties doen. Gevolg opnieuw dezelfde problemen als bij de vorige keren, de heraanleg is slecht uitgevoerd”, vervolgde het raadslid zijn betoog. “De aannemer heeft doodgewoon een laagje aarde opgevoerd en gras gezaaid. Gevolg: het terrein ligt er hobbelig bij ende kalklijnen zijn nog zichtbaar, terwijl het derde terrein achter de sporthal grote hoogtes en laagtes vertoont.”

Schoenmaker blijf bij je leest

“De aannemer herstelt de terreinen volgens de werkwijze om een voetbalterrein te herstellen, maar een krachbalterrein, is heel andere koek. Het werk dat de aannemer heeft verricht, is verre van professioneel te werk gegaan”, klinkt het hard bij het oppositieraadslid.

“Het herstel van de terreinen gebeurde net zoals vorig jaar, in een coronajaar waar amper 25 wedstrijden werden gespeeld. Dit jaar zijn er meer dan 200 matchen gespeeld!”

“Wanneer de club contact opneemt met de schepen van sport of met de aannemer, schuift de ene de zwarte piet door naar de andere”, licht Sam Dewulf de hele zaak nog toe.

“Gevolg: de krachtbalclub heeft dan maar zelf enkele vrijwilligers opgetrommeld om het euvel te verhelpen. Een kraanman en drie andere leden hebben dan zelf maar de twee hoofdterreinen effen getrokken. De aannemer heeft naderhand het gras ingezaaid en de club gaat binnenkort het derde terrein zelf nog nivelleren.”

Vergadering beleggen

“De krachtbalclub is mistevreden over het geleverde werk, nochtans heeft hij het bestek gevolg en daar kan nu niets meer aan gewijzigd worden”, repliceert schepen van sport Jan Lievens (Open VLD) nadat eerder ook oud schepen van sport Dirk Ampoorter (Vooruit) zijn zegje had gedaan.

“We zullen een vergadering met de aannemer beleggen en samen met hem de opmerking van de krachtbalvereniging overlopen en bespreken, zodat volgend jaar dergelijke mistoestanden niet meer aan de orde zijn.”

(EV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.