Bouwshift, betonstop en stikstofdecreet onder de loep in Deerlijk: “Kan serieus wegen op financiën”

Dirk Demeurie interpelleerde tijdens de gemeenteraad over de gevolgen van de betonstop en betonshift en het stikstofdecreet voor de gemeente Deerlijk. (Foto DRD)
Rik Devos
Rik Devos Medewerker KW

Onafhankelijk raadslid Dirk Demeurie interpelleerde tijdens de jongste gemeenteraad over twee Vlaamse dossiers die ook gevolgen hebben voor de gemeenten: enerzijds de bouwshift en betonstop en anderzijds het stikstofdecreet.

“Met de krokusdeal over de bouwshift waarbij niemand meer mag bouwen buiten de ruimte die al gebruikt is voor een huis of pand, keurde de Vlaamse overheid een plan goed om de open ruimte in Vlaanderen te beschermen”, stelt raadslid Dirk Demeurie. “Tegen 2040 zouden de lokale besturen zo’n 9.700 hectare moeten vrijwaren van ontwikkeling. Er mag geen open ruimte meer aangesneden worden. Door de open ruimtes te vrijwaren en tegelijk het verharden tegen te gaan en meer waterinfiltratie toe te laten, zal er in de toekomst meer in de hoogte moeten gebouwd worden. “

“Met de deal belooft de regering de lokale besturen jaarlijks 100 miljoen euro. Voor vele gemeenten zou dit veel te weinig zijn. In 2020 besliste Vlaanderen al dat de lokale besturen het heft in handen kregen om te beslissen wat er gebeurt met de woonuitbreidingsgebieden, de reservebouwgrond in de gemeenten. Via een fonds past de Vlaamse overheid daar nu een financiële mouw aan. Het gaat jaarlijks om 100 miljoen of 1,6 miljard tegen 2040.”

Compensatie voorzien

“Concreet betekent dit dat eigenaars van gronden al dan niet gedwongen worden hun bouwgrond of woonuitbreidingsgebied om te zetten naar natuur- of landbouwgebied. De daling van de waarde van de eigendom zou volledig gecompenseerd worden door de overheid of de gemeente. Gronden die omgezet worden naar bosgebied worden voor twee derde vergoed door de Vlaamse regering. De gemeenten moeten een derde ophoesten. Gronden omgezet naar landbouwgrond of natuurgebied worden voor de helft vergoed door de Vlaamse overheid. Voor een gemeente als Deerlijk zou dat neerkomen op een minimale kost van 25 miljoen euro. Heeft het schepencollege al die oefening gemaakt?” vroeg Dirk Demeurie.

Ook de Deerlijkse landbouw komt voor harde tijden te staan

Schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open VLD) en schepen van Financiën Philip Ghekiere (Open VLD) hebben de gevolgen nog niet berekend. Ze stellen wel “dat de bouwshift serieus op de financiën van een gemeente zou kunnen wegen en dat het belangrijk is deze oefening te maken.”

Dirk Demeurie had het ook over de gevolgen van het stikstofdecreet om de stikstof- en ammoniakuitstoot in Vlaanderen drastisch naar beneden te halen. “Tegen 2030 zou de uitstoot tot de helft moeten herleid worden. De landbouw is voor 80 procent verantwoordelijk voor de uitstoot en moet inbinden. Zo kregen in Vlaanderen 40 bedrijven waarvan 16 in West-Vlaanderen – de grootste vervuilers – een rode kaart en moeten ze uiterlijk tegen 2025 gesloten worden. Andere gaan ze tegen 2030 de nodige dure technologische ingrepen moeten doen, zoals het plaatsen van ‘luchtwassers’.”

Minder varkens

“Het aantal varkens moet tegen 2030 met een derde verminderd worden:2 miljoen varkens minder op 8 jaar tijd. Voor deze stikstofdeal maakt de overheid 3,6 miljard euro vrij om landbouwbedrijven te compenseren die noodgedwongen moeten sluiten. “Ik weet niet of er Deerlijkse bedrijven een rode kaart hebben gekregen”, stelt burgemeester Claude Croes (CD&V). “Dat ook de Deerlijkse landbouw door dit decreet wordt getroffen en voor harde tijden komt te staan, kan niet ontkend worden. Ik vermoed dat de landbouw de komende weken en maanden acties tegen dit decreet zal ondernemen. Soms zijn de beslissingen van de provincie toch iets meer doordacht dan die van de Vlaamse overheid.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.